Støjende bygge- og anlægsaktiviteter

05/07-2018

Det er godt gang i byggeriet i Rødovre, men desværre giver byggeaktiviteterne nogle gange støjgener for naboerne.

Rødovre Kommune har i 2013 vedtaget regler for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter. Støjende byggearbejder må foregå i hverdage mandag til fredag kl. 7.00 – 18.00. I særlige tilfælde kan der dog gives dispensation til, at arbejdet foregår på andre tidspunkter. Det kan være hvis det for eksempel er til mindre gene for trafikken at foretage arbejdet om aftenen.

Du kan læse mere om reglerne i Rødovre Kommunes forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter, som du kan finde her.