Tilkobling af ledning på Prøvensvej

21/09-2022

Fra onsdag den 21. september fra kl. 23 til torsdag den 22. til kl. 20 udfører Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning en tilkobling af en ledning på Prøvensvej til en eksisterende hovedledning i Valhøjs Allé. Arbejdet vil foregå i krydset mellem de to veje.

De støjgener, der kan opstå i forbindelse med arbejdet, kommer fra udskæring af T-stykke nord for Prøvensvej på Valhøjs Allé samt udpumpning af fjernvarmevand. Til udførsel af arbejdet anvendes bajonetsave, arbejdslys, dykpumper og transportable generatorer. I perioden fra kl. 7 til 20 den 22. september udføres tilpasning af fjernvarmerør, svejsearbejde, slibearbejde, røntgen (kontrol af svejsninger), indmåling og påfyldning. I forbindelse med udførelsen af arbejdet anvendes skære-, slibe og svejsemateriel. Der anvendes generatorer monteret i servicebilerne under hele forløbet.

Arbejdet udføres fra kl. 23 og 21 timer frem for at minimere gener for fjernvarmeforbrugerne mest muligt.

Læs dispensationen