Tilslutning af kloak på Plantagevej

13/09-2019

Der gives dispensation fra forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter til, at CG Jensen A/S kan tilslutte spildevandsledning til kloaksystemet ved Plantagevej 80-86. Arbejdet foregår lørdag den 14. september 2019 mellem kl. 8-15.

Der gives dispensation med den begrundelse, at opgravning i vejen til etablering af kloak i almindelig arbejdstid vil medføre trafikale problemer for de omkringliggende byggepladser, da det er en adgangsvej for byggepladserne i Irmabyen.

Arbejdet består af opgravning ned til spildevandsledning med gravemaskine, tilslutning af kloak og efterfølgende opfyldning og komprimering af grus med pladevibrator/jordloppe.

Læs dispensationen