Transport til Covid-19 vaccination

04/11-2021Borgere, der har taget imod tilbud om vaccination mod COVID-19 og booket en tid, skal som udgangspunkt selv stå for transport, men i visse tilfælde kan kommunen hjælpe.

Borgere, der har taget imod tilbud om vaccination mod COVID-19 og booket en tid, står som udgangspunkt selv for transport til vaccinationscenter.

Hvis du på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke selv, eller med hjælp fra dine pårørende, kan stå for transporten, kan kommunen hjælpe. Transporten vil foregå som samkørsel. Borgere, der skal transporteres af kommunen, skal ikke selv booke tid.

Hvis du har behov for hjælp til transport på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du kontakte kørselsafdelingen på 36 37 74 68 og afklare med dem, hvilket kørselstilbud, der er bedst i din situation. 

OBS: Hvis Rødovre Kommune skal stå for transporten, er det også kommunen, der booker en tid til dig. Det er kommunen, der afgør, hvorvidt og hvordan kommunen vil transportere de enkelte borgere.

Ved spørgsmål om kørsel kan kommunen kontaktes på 36 37 74 68.