Vaccination mod COVID-19

16/09-2022

​Vi går vinteren i møde, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle på 50 år og derover får en booster-vaccination mod Covid-19. Herudover anbefaler styrelsen at gravide samt pårørende til personer i særlig øget risiko bliver booster-vaccineret mod Covid-19.

Udvalgte personer under 50 år, som har særlig risiko for alvorligt forløb af Covid-19, vil også kunne få en booster-vaccination ud fra en individuel vurdering.

Du skal i udgangspunktet skal selv sørge for at blive vaccineret.

 • Praktiserende læger: De fleste praktiserende læger tilbyder vaccination mod Covid-19, Influenza og Pneumokok. Kontakt den praktiserende læge for tidsbestilling.
 • Vaccination i vaccinationscenter: Tid til vaccination bestilles på www.vacciner.dk eller – hvis du ikke har NemID/MitID – ved at ringe til Region Hovedstadens hotline på telefon 38 66 00 00 (hverdage kl. 8-12 og kl. 13-16).

Hvis du har behov for hjælp:

 • Du kan få en at følges med

  • Røde Kors tilbyder at ledsage borger til/fra vaccinationssted. Ring på telefon 35 29 96 60

 • Du kan få hjælp til kørsel til vaccinationscenter, hvis du opfylder følgende kriterier

  • +65 år og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

 • Du kan få hjemmevaccination, hvis du opfylder følgende kriterier

  • Sårbare borgere, der kun meget vanskeligt kan transporteres til et vaccinationssted, f.eks. sengeliggende eller psykisk sårbare