Vej spærret for bilkørsel i 'Kærene'

28/01-2020

Vejkrydset ved Storekær og Agerkær er blevet spærret for gennemkørende trafik og inddraget til byggeområde i forbindelse med Rødovre Port-byggeriet. Selve spærringen er ud for Vuggestuen Solsikken og hen til Ruskærs udkørsel til Storekær.

Ruskærs udkørsel til Storekær er også spærret, så der ikke kan foretages gennemkørsel af Ruskær mellem Storekær og Agerkær. Trafikken til Ruskær kan kun køre ind og ud via Agerkær. Biltrafik til Ulkær må køre af Nygårdsplads i Brøndby i arbejdsperioden frem til september 2023. Gang- og cykeltrafik kan fortsat passere mellem Storekær og Agerkær. 

 

Luftfoto viser afspæring for bilkørsel af området Ruskær, Storekær og Agerkær i forbindelsen med byggeriet Rødovre Port.