Vil du være med til at lave en ambitiøs lokal klimaindsats?

09/05-2021

Rødovre kommune søger fem borgere til at indgå i et nyt klimaudvalg. Er en af dem dig?

Udvalget består udover af jer borgere, af repræsentanter fra de lokale virksomheder, den almene sektor, politikere og deltagere fra Agenda 21-gruppen i Rødovre. Sammen skal I være med til at hjælpe kommunen med udarbejdelsen af en ambitiøs lokal klimahandlingsplan.

Ansøgningsfrist er mandag den 17. maj kl 12. Se nedenfor hvordan du ansøger.

Hvad skal I arbejde med i udvalget?

Rødovre Kommune har tilsluttet sig DK2020, som er et klimasamarbejde i Danmark, hvor kommunerne, med inspiration fra førende byer på området, udarbejder lokale klimahandlingsplaner. De skal medvirke til at opfylde det nationale mål om 70 procents reduktion af CO2 udledningen i 2030 og CO2 neutral i 2050.

Den handlingsplan skal være relevant lokalt her i Rødovre, og det er her, at vi brug for din hjælpe til!

I udvalget arbejder I derved med miljømæssig bæredygtighed, hvor CO2 reduktion og klimasikring er to nøgle temaer i arbejdet. Det er Rødovre som by, der er i fokus, med alt, hvad det indebærer af det levede liv. I udvalget skal I arbejde med transportvalg, standen og energiforbrug i vores hjem og bygninger, sikring af byens udearealer mod skybrud og klimaforandringer, og I skal arbejde med emner som fx cirkulært forbrug, og biodiversitet.

Du behøver ikke være ekspert, men snarere være motiveret af klimakampen og drevet af et ønske om forandring og nytænkning.

Hvordan kommer jeg i betragtning?

Alle borgere, bosiddende i Rødovre Kommune, har mulighed for at komme i betragtning til udvalget. Derfor også en særlig opfordring til byens unge om at sende en ansøgning.

Vi forventer af dig, at du:

 • bor i Rødovre
 • vil deltage i udvalgets løbende møder
 • vil bidrage med din viden og erfaring som borger i Rødovre
 • brænder for miljømæssig bæredygtighed og klimakampen
 • vil hjælpe med den lokale forankring i dit netværk
 • er initiativrig og ønsker at sætte lokale tiltag i gang

Du bidrager til:

 • At Rødovre får en ambitiøs klimaplan
 • At Rødovre kommer godt på vej mod en klimavenlig fremtid
 • At initiativer er solidt forankret i civilsamfundet og dit lokalmiljøet
 • At arbejdet med klima er relevant for jer borgere
 • At unge er med til at sætte et solidt aftryk i Rødovres klimaarbejde

Sådan ansøger du

Skriv en kort ansøgning om, hvem du er og hvorfor du er interesseret i at deltage. Ansøgningen sendes til Hasse Hauch, leder af DK2020 på mail: cn28581@remove-this.rk.dk

Bemærk: Der må IKKE sendes personfølsomme eller fortrolige oplysninger via denne kanal.

Ansøgningsfrist er mandag den 17. maj kl. 12

På baggrund af ansøgningerne udvælges fem borgere til udvalget. Alle får direkte besked om de har fået en plads eller ej.Tak for din interesse og ønske om at bidrage til klimaindsatsen i Rødovre. Vi ser frem til din ansøgning.