Bæredygtighedsindsats 2018

For at følge op på Rødovre Kommunes indsats for at fremme en bæredygtig udvikling udarbejdes der årligt en bæredygtighedsplan.

Bæredygtighedsindsats 2018

Kommunen skal i følge planloven hvert 4. år udarbejde en strategi for en bæredygtig udvikling – en såkaldt Agenda 21-strategi. I juni 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Kommuneplanstrategi 2016, hvori kommunens Agenda 21-strategi er indeholdt.

For at følge op på Rødovre Kommunes indsats for at fremme en bæredygtig udvikling udarbejdes årligt en oversigt over de bæredygtige projekter og aktiviteter, kommunen har planlagt. Oversigten indeholder ligeledes kommunens resultater fra det foregående år. Projekterne og aktiviteterne i bæredygtighedsplanen er inddelt i fem overordnede indsatsområder. De fem områder er:

  • Mindre miljøbelastning
  • Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
  • Fremme af biologisk mangfoldighed
  • Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i Agenda 21-arbejdet
  • Fremme af samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. 

For at opnå en mindre miljøbelastning vil Rødovre Kommune i 2018 blandt andet fortsætte forsøgsordningen med indsamling af tøj og sko i et mindre geografisk område, arbejde videre med klimatilpasningsprojekter i de udpegede risikoområder, konvertere til fjernvarme i Irmabyen samt fortsat arbejde på ombygning af vejprofilet på Damhus Boulevard mellem Damhustorvet og Randrupvej. For at fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse indarbejdes bæredygtighed fortsat i nye lokalplaner, og der er i Forslag til Kommuneplan 2018 stor fokus på bæredygtighed. Endvidere fortsætter Rødovre Kommune i 2018 med at plante et træ for hvert nyfødt barn og samarbejde med Bjørnebanden om at bekæmpe bjørneklo for at fremme den biologiske mangfoldighed. Ligeledes ydes fortsat faglig og økonomisk bistand til Agenda 21-gruppen. 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider