Bæredygtighedsindsats 2019

For at følge op på Rødovre Kommunes indsats for at fremme en bæredygtig udvikling udarbejdes der årligt en bæredygtighedsplan.

Bæredygtighedsindsats 2019

Kommunen skal i følge planloven hvert 4. år udarbejde en strategi for en bæredygtig udvikling – en såkaldt Agenda 21-strategi. I juni 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Kommuneplanstrategi 2016, hvori kommunens Agenda 21-strategi er indeholdt.

For at følge op på Rødovre Kommunes indsats for at fremme en bæredygtig udvikling udarbejdes årligt en oversigt over de bæredygtige projekter og aktiviteter, kommunen har planlagt. Oversigten indeholder ligeledes kommunens resultater fra det foregående år. Projekterne og aktiviteterne i bæredygtighedsplanen er inddelt i fem overordnede indsatsområder. De fem områder er:

  • Mindre miljøbelastning 
  • Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse 
  • Fremme af biologisk mangfoldighed 
  • Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i Agenda 21-arbejdet 
  • Fremme af samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. 

For at opnå en mindre miljøbelastning vil Rødovre Kommune i 2019 blandt andet besøge en række virksomheder, og fortsat vejlede og informere om pligten til at sortere i genanvendelige affaldsfraktioner, arbejde videre med klimatilpasningsprojekter i de udpegede risikoområder, fortsætte med energiforbedringer i kommunale bygninger samt arbejde videre med emissionsfrie busser. 

For at fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse indarbejdes bæredygtighed fortsat i nye lokalplaner, og der arbejdes videre med bæredygtgihedsblomsten fra Kommuneplan 2018. Endvidere fortsætter Rødovre Kommune i 2019 med at plante et træ for hvert nyfødt barn, og samarbejde med Bjørnebanden om at bekæmpe bjørneklo for at fremme den biologiske mangfoldighed. Ligeledes ydes fortsat faglig og økonomisk bistand til Agenda 21-gruppen.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK