Vedtægter for Agenda 21-gruppen

Formål med og regler for Agenda 21-gruppen i Rødovre.

Vedtægter for Agenda 21-gruppen

§ 1 Agenda 21-gruppen består af en frivillig, ulønnet og ikke-partipolitisk kreds af borgere og ansatte i Rødovre.

§ 2 Rødovre Kommunes Agenda 21-medarbejder kan, hvis gruppen ønsker det, virke som sekretær for gruppen og deltager da i gruppens møder uden stemmeret.

§ 3 Agenda 21-gruppen mødes mindst 4 gange om året.

§ 4 Agenda 21-gruppen skal arbejde for et Rødovre, som er miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt.

§ 5 Agenda 21-gruppen skal arbejde for bæredygtighed ved at planlægge, iværksætte og motivere til og gennemføre lokale tiltag, som kan medføre bedre udnyttelse af menneskelige og materielle ressourcer mindre forurening

§ 6 Agenda 21-gruppen kan indstille til Teknisk Forvaltning, at kommunen giver et mindre økonomisk tilskud til lovende lokale Agenda 21 tiltag. Kommunen kan endvidere yde bistand i form af porto, mødelokaler og lignende.

§ 7 Agenda 21-gruppen og Rødovre Kommune indkalder hvert år til et borgermøde, hvor næste års Agenda 21-gruppe vælges. Der indkaldes gennem Rødovre Avis og via brev til beboerforeninger mindst 14 dage før mødet holdes.

§ 8 Valgbare til Agenda 21-gruppen er alle - unge som gamle - borgere i Rødovre Kommune, samt alle med arbejde i Rødovre Kommune.

§ 9 Det årlige borgermøde skal som minimum omfatte:

  1. Beretning om Agenda 21-arbejdet det forgangne år og ideer for det kommende
  2. Valg af bestyrelse på 5-9 medlemmer
  3. Valg af 2 suppleanter
  4. Evt.

Agenda 21-gruppen konstituerer sig selv med formand og næstformand på det første møde efter borgermødet. Endvidere besluttes det på mødet, om gruppen ønsker sekretær stillet til rådighed af Rødovre Kommune - se § 2.

§ 10 Agenda 21-gruppen kan nedsætte under-arbejdsgrupper. I underarbejds-grupper kan der være deltagere, som ikke bor eller arbejder i Rødovre.

§ 11 Vedtægterne kan - bortset fra indholdet i § 2 og § 6 - ændres ved flertalsafgørelse blandt de fremmødte på de ordinære møder. Ændringsforslag skal fremgå af særskilte punkter på dagsordenen, der sendes til gruppens medlemmer senest 14 dage før mødet holdes.

§ 12 Agenda 21-gruppen kan nedlægges på et borgermøde, hvis forslaget om at nedlægge gruppen fremgår af særskilt punkt på dagsordenen og er offentliggjort i Rødovre Avis sammen med indkaldelse til borgermødet. En nedlæggelse kan ikke hindre en anden Agenda 21-gruppe eller lignende i at opstå i Rødovre Kommune.

§ 13 Disse vedtægter træder i kraft med øjeblikkelig virkning

Vedtaget af Agenda 21-gruppen, Rødovre den 31. august 2000.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK