CO2-handlingsplan 2018-2020

I Rødovre Kommunes CO2-handlingsplan 2018-2020 beskrives initiativer og indsatsområder der er med til at reducere udledningen af CO2.

CO2-handlingsplan

I Rødovre Kommunes CO2-handlingsplan 2018-2020 beskrives initiativer og indsatsområder der er med til at reducere udledningen af CO2. Indsatsområderne i handlingsplanen er byrum og grønne områder, transport og infrastruktur, bygninger og byggeri, varmeforsyning, indkøb, adfærd samt affald. CO2-handlingsplanen skal bruges til at skabe overblik over de forskellige initiativer, og sikre at der fastholdes fokus på klima i relevante planer og projekter samt drift og vedligeholdelsesopgaver.

CO2-regnskabet, som er opgjort i Grønt Regnskab 2017 viser, at elforbrug, varmeforbrug og transport er de tre væsentlige kilder til udledning af CO2 i Rødovre Kommune som virksomhed. Fokus er derfor på initiativer, som kan medvirke til at reducere CO2-udledningen fra el- og varmeforbrug samt transport.

CO2-handlingsplanen gælder for perioden 2018-2020. Herefter er det hensigten, at Rødovre Kommune udarbejder en ny handlingsplan med fokus på CO2-reduktion. 

Samlet set er Rødovre Kommunes CO2-handlingsplan 2018-2020 med til at skabe øget fokus på FN’s 17 verdensmål, hvoraf 6 af målene fokuserer på bæredygtig udvikling. Indsatsområderne i planen berører 4 ud af de 6 verdensmål, og er på den måde med til, at Rødovre Kommune imødekommer FN’s verdensmål.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider