CO2-handlingsplan 2018-2020

I Rødovre Kommunes CO2-handlingsplan 2018-2020 beskrives initiativer og indsatsområder der er med til at reducere udledningen af CO2.

CO2-handlingsplan

I Rødovre Kommunes CO2-handlingsplan 2018-2020 beskrives initiativer og indsatsområder der er med til at reducere udledningen af CO2. Indsatsområderne i handlingsplanen er byrum og grønne områder, transport og infrastruktur, bygninger og byggeri, varmeforsyning, indkøb, adfærd samt affald. CO2-handlingsplanen skal bruges til at skabe overblik over de forskellige initiativer, og sikre at der fastholdes fokus på klima i relevante planer og projekter samt drift og vedligeholdelsesopgaver.

CO2-regnskabet, som er opgjort i Grønt Regnskab 2017 viser, at elforbrug, varmeforbrug og transport er de tre væsentlige kilder til udledning af CO2 i Rødovre Kommune som virksomhed. Fokus er derfor på initiativer, som kan medvirke til at reducere CO2-udledningen fra el- og varmeforbrug samt transport.

CO2-handlingsplanen gælder for perioden 2018-2020. Herefter er det hensigten, at Rødovre Kommune udarbejder en ny handlingsplan med fokus på CO2-reduktion. 

Samlet set er Rødovre Kommunes CO2-handlingsplan 2018-2020 med til at skabe øget fokus på FN’s 17 verdensmål, hvoraf 6 af målene fokuserer på bæredygtig udvikling. Indsatsområderne i planen berører 4 ud af de 6 verdensmål, og er på den måde med til, at Rødovre Kommune imødekommer FN’s verdensmål.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider