Grønt regnskab 2013

I det grønne regnskab kan borgere og kommune se, om udviklingen går i den rigtige eller forkerte retning i forhold til miljøbelastningen for Rødovre Kommune.

Grønt regnskab 2013

Det grønne regnskab opgør forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger. Endvidere opgøres CO2-udledningen fra bygningernes energiforbrug og fra kommunens køretøjer.

Rødovre Kommune har indgået klimakommuneaftale i 2013 og har dermed forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen fra egen virksomhed med 2 procent hvert år frem til 2017. CO2-udledningen er i 2013 reduceret med 1,2 procent i forhold til 2012.

Grønt regnskab 2013

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider