Grønt regnskab 2014

I det grønne regnskab kan borgere og kommune se, om udviklingen går i den rigtige eller forkerte retning i forhold til miljøbelastningen for Rødovre Kommune.

Grønt regnskab 2014

Rødovre Kommune udarbejder årligt et grønt regnskab, hvori der afrapporteres energiforbrug og nogle udvalgte miljøbelastninger fra kommunens virksomhed.

Udover afrapportering skal det grønne regnskab bidrage til den egentlige styring af Rødovre Kommunes indsats på energi området.

Grønt Regnskab 2014 er holdt i et enkelt grafisk layout, så det er egnet til kopiering og lokal udprintning. Det er hensigten herved at give god mulighed for anvendelse af det grønne regnskab i det lokale miljøarbejde på institutionerne.

Det grønne regnskab opgør forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger.

Endvidere opgøres CO2‐udledningen fra bygningernes energiforbrug og fra kommunens køretøjer.

I Grønt Regnskab 2014 er ikke indeholdt vejbelysning, da der ikke er tilstrækkelig dokumentation til rådighed for et fyldestgørende billede.

Grønt regnskab 2014

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider