Grønt regnskab 2015

I det grønne regnskab kan borgere og kommune se, om udviklingen går i den rigtige eller forkerte retning i forhold til miljøbelastningen for Rødovre Kommune.

Grønt regnskab 2015

I Grønt regnskab 2015 opgøres forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger. Endvidere opgøres CO2-udledningen fra bygningernes energiforbrug og fra kommunens køretøjer. Det grønne regnskab bidrager til den egentlige styring af kommunens indsats:

  • Der fokuseres specifikt på CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed, bl.a. for at dokumentere om kommunen overholder sine forpligtelser som Klimakommune.
  • Der redegøres for forventninger og målsætninger for udviklingen de kommende år.
  • Resultaterne opgøres for budgetområder med henblik på at opnå et bredere administrativt og politisk engagement i kommunens indsats.

Rødovre Kommune har indgået Klimakommuneaftale i 2013, og har dermed forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen fra egen virksomhed med 2 % hvert år frem til udgangen af 2017. CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed er fra 2014 til 2015 reduceret med 4,8 %. Det kan hermed konkluderes, at målsætningen på 2,0 % reduktion for 2015 er opnået. Årsagen til den store CO2-reduktion skyldes i høj grad de energirigtige tiltag, herunder udskiftning af lyskilder, pumper og vinduer, der er foretaget på de kommunale bygninger i 2015.  

Grønt Regnskab 2015 er holdt i et enkelt grafisk layout, så det er egnet til kopiering og lokal udprintning. Det er hensigten herved at give god mulighed for anvendelse af det grønne regnskab i det lokale miljøarbejde på institutionerne.

Grønt regnskab 2015

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider