Grønt regnskab 2018

I det grønne regnskab kan borgere og kommune se, om udviklingen går i den rigtige eller forkerte retning i forhold til miljøbelastningen for Rødovre Kommune.

I Grønt regnskab 2018 opgøres forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger. Endvidere opgøres CO2-udledningen fra bygningernes energiforbrug og fra kommunens køretøjer. Det grønne regnskab bidrager til den egentlige styring af kommunens indsats: 

  • Der fokuseres specifikt på CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed, bl.a. for at dokumentere om kommunen overholder sine forpligtelser som Klimakommune.
  • Der redegøres for forventninger og målsætninger for udviklingen de kommende år.
  • Resultaterne opgøres for budgetområder med henblik på at opnå et bredere administrativt og politisk engagement i kommunens indsats.
  • Grønt Regnskab 2018 er holdt i et enkelt grafisk layout, så det er egnet til kopiering og lokal udprintning. Det er hensigten herved at give god mulighed for anvendelse af det grønne regnskab i det lokale miljøarbejde på institutionerne.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider