Grønt regnskab 2019

I Grønt regnskab 2019 opgøres forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger samt CO2-udledningen fra bygningernes energiforbrug og fra kommunens køretøjer. Det grønne regnskab bidrager endvidere til den egentlige styring af kommunens indsats: 

  • Der fokuseres specifikt på CO2-udledningen fra kommunens virksomhed, bl.a. for at dokumentere kommunens forpligtelser som klimakommune.
  • Der redegøres for forventninger og målsætninger for udviklingen de kommende år.
  • Resultaterne opgøres for budgetområder med henblik på at opnå et bredere administrativt og politisk engagement i kommunens indsats. 

CO2-udledningen fra kommunens virksomhed er faldet med 6,8 % fra 2018 til 2019. Rødovre Kommune overholder dermed Danmarks Naturfredningsforenings krav om en reduktion af CO2 på 2 % årligt.

I 2019 var der afsat 3 mio. kr. til energiforbedrende tiltag i de kommunale bygninger. Hovedsageligt blev midlerne prioriteret til styring og overvågning af energiforbruget, udskiftning af belysning til mere bæredygtige LED-løsninger og et vandspareprojekt på en af kommunens skoler. 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider