Grønt regnskab 2019

I Grønt regnskab 2019 opgøres forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger samt CO2-udledningen fra bygningernes energiforbrug og fra kommunens køretøjer. Det grønne regnskab bidrager endvidere til den egentlige styring af kommunens indsats: 

  • Der fokuseres specifikt på CO2-udledningen fra kommunens virksomhed, bl.a. for at dokumentere kommunens forpligtelser som klimakommune.
  • Der redegøres for forventninger og målsætninger for udviklingen de kommende år.
  • Resultaterne opgøres for budgetområder med henblik på at opnå et bredere administrativt og politisk engagement i kommunens indsats. 

CO2-udledningen fra kommunens virksomhed er faldet med 6,8 % fra 2018 til 2019. Rødovre Kommune overholder dermed Danmarks Naturfredningsforenings krav om en reduktion af CO2 på 2 % årligt.

I 2019 var der afsat 3 mio. kr. til energiforbedrende tiltag i de kommunale bygninger. Hovedsageligt blev midlerne prioriteret til styring og overvågning af energiforbruget, udskiftning af belysning til mere bæredygtige LED-løsninger og et vandspareprojekt på en af kommunens skoler. 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider