Rødovre Kommune som Klimakommune

Rødovre Kommune er KlimaKommune. En Klimakommune er en kommune, der har skrevet under på en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere kommunens CO2-udledning med minimum 2 % hvert år og minimum i 3 år. Aftalen gælder for kommunen som virksomhed.

Rødovre Kommune som Klimakommune

Rødovre Kommune underskrev for første gang en aftale med Danmarks Naturfredningsforening i 2013. Den 5. oktober 2017 forlængede Rødovre Kommune aftalen, så den er gældende frem til udgangen af 2020. Aftalen indebærer, at kommunen skal: 

  • Lave en årlig opgørelse over CO2-udledningen 
  • Udarbejde en CO2-handlingsplan 
  • Implementere planen og overvåge udviklingen 

Rødovre Kommune udarbejder årligt et Grønt Regnskab. Det grønne regnskab indeholder en opgørelse af varme-, el- og vandforbruget i de kommunale bygninger, samt en opgørelse af CO2-udledningen fra bygningernes el- og fjernvarmeforbrug og kommunens køretøjer. Det grønne regnskab indsendes hvert år til Danmarks Naturfredningsforening som dokumentation for Rødovre Kommunes CO2-udledning. Siden 2013 har den samlede CO2-udledning generelt været faldende i Rødovre Kommune. I Rødovre Kommunes CO2-handlingsplan 2018-2020 beskrives initiativer og indsatsområder der er med til at reducere udledningen af CO2. I Bæredygtighedsindsatsen beskrives hvilke bæredygtighedsprojekter og aktiviteter, Rødovre Kommune har planlagt i 2020, og hvad der blev gjort i 2019. Den årlige opgørelse over CO2-udledningen kan ses i kommunens grønne regnskab.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider