Rødovre Kommune som Klimakommune

Rødovre Kommune som Klimakommune: Den 28. 2. 2013 indgik Rødovre Kommune en aftale om at blive klimakommune, der forpligter kommunen som virksomhed til at reducere CO2-udledningen med 2 % årligt i 2013-17.

Rødovre Kommune som Klimakommune

Den 28. februar 2013 underskrev Rødovre Kommune en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune. Rødovre forpligter sig til at reducere CO2-udledningen med 2 % årligt i perioden 2013-2017 for kommunen som virksomhed.

Som en del af aftalen forpligter kommunen sig til at udarbejde en årlig opgørelse over kommunens CO2-udledning og en klimaplan, der beskriver, hvordan målet skal nås. Klimaplanen skal enten være en 1 årig eller 2 årig plan. Rødovre Kommune har indtil nu udarbejdet to opgørelser og handlingsplaner. 

CO2-opgørelsen for 2013 og handlingsplanen for 2014 er indeholdt i Grønt Regnskab 2013 - kan se under bilag. CO2‐udledningen fra kommunens virksomhed er fra 2012 til 2013 reduceret med 1,2 %, og målet er således ikke nået i 2013, der er aftalens første mål‐år. Når målet ikke er nået, som det ellers var forventet, skyldes det, at den planlagte fjernvarmeudbygning i 2013 i Rødovre Kommune blev udsat til 2014. Fjernvarmekonvertering af kommunale bygninger yder et væsentligt bidrag til reduktion af CO2‐udledningen. Den manglende målopfyldelse forventes udlignet i 2014, hvor der forventes en reduktion på over 3 %.

Opgørelse af CO2-udledning for 2012 og handlingsplan for 2013 - kan ses under bilag.

Rødovre Kommunes klimaaftale - kan ses under bilag

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider