Lugt, støj og røg

”Rødovre Kommune behandler sager om bl.a. støj og lugt fra virksomheder samt klage over røg fra brændeovne”.

Kommunen behandler sager om bl.a.:   

  • Støj og lugt fra virksomheder
  • Støj ved levering af varer til virksomheder og forretninger
  • Støjgener fra sportsanlæg og organiseret sportsaktiviteter
  • Støjgener fra ventilationsanlæg
  • Støj, støv og vibrationer fra midlertidige byggearbejder
  • Lugt og røggener fra brændeovne
  • Lugt og støjgener fra private dyrehold, f.eks. høns
  • For virksomheder er det regler for hvor meget de må støje til omgivelserne, afhængig af om virksomheden er placeret i et erhvervsområde eller op af et boligområde, og om der forekommer støj fra aktiviteter om natten.