Regler for tomgang

Rødovre Kommune har et regulativ, der regulerer motordrevne køretøjer i tomgang i kommunen, som du kan finde her.

Regulativ for motordrevne køretøjer i tomgang

Regulativ vedrørende adgangen til at lade motoren i holdende motordrevne køretøjer være i gang.

Dette regulativ er udfærdiget i henhold til miljøministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 16. december 1982, kap. 12, punkt 7 og kap.15 punkt 2.

Regulativ for motordrevne køretøjer i tomgang –gældende i Rødovre Kommune

§ 1. Motoren i et holdende motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt og højst 1 minut.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, så længe det motordrevne køretøj befinder sig i trafikkø, eller så længe det af hensyn til køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til af- og pålæsning, udrykningskøretøjer med lyssignal i gang, komprimering af affald, tilvejebringelse af trykluft eller i lignende specielle tilfælde.

Undtaget fra bestemmelsen er endvidere den motoranvendelse, som er påkrævet i forbindelse med reparation og justering af motor.

§ 2. Overtrædelse af bestemmelserne i § 1 straffes med bøde. Sagerne behandles som politisager.

§ 3. Dette regulativ træder i kraft den 1. juli 1990.

Ovennævnte bekendtgørelse er senere erstattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 366 af 10. maj 1992 (§ 15 vedr. tomgang) ”Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, hygiejniske forhold m.m.”

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK