Gennemtrængelige belægninger

Gennemtrængelige belægninger

Gennemtrængelige belægninger giver mulighed for, at regnvandet kan sive ned mellem belægningsstenene via fuger og græs. Det er en effektiv måde at reducere de befæstede arealer og samtidig fastholde funktionen af gangstier, indkørsler, parkeringspladser mm. 

Gennemtrængelige belægninger kræver ikke en nedsivningstilladelse fra Rødovre Kommune. Dog skal du være opmærksom på bestemmelser i lokalplanen og tinglyste servitutter på din ejendom. 

Etablering 

For at nedsivningen gennem belægningen fungerer, er det vigtigt, at bærelaget også er vandgennemtrængeligt. Det er ikke nødvenligt at anlægge et afløbssystem. Du kan anvende almindelige sten, og placere dem med større afstand end normalt, eller du kan anvende græsarmering, som er specielle sten, hvor græsset kan vokse op i mellem. Knækkede fliser kan også anvendes. Belægningen skal dimensioneres i forhold til trafikbelastningen, og nedsivningshastigheden skal være så stor at der ikke dannes søer. Geotekstil kan anvendes som filterkomponent i toppen af belægningen, så støv og slam forhindres i at sive ned.

Vedligeholdelse

Belægningerne skal fejes eller spules for jord og blade et par gange om året for at forhindre, at det sætter sig i fugerne og blokerer for nedsivningen. 

Gennemtrængelig belægning

Gennemtrængelig belægning

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider