Handlingsplan for klimatilpasning

Handlingsplan for klimatilpasning 2014-2018

Handlingsplan for klimatilpasning 2014-2018 beskriver de handlinger, som Rødovre Kommune vil igangsætte de kommende fire år for at tilpasse Rødovre til det ændrede klima.

Handlingerne drejer sig både om at lave konkrete klimatilpasningsløsninger, gennemføre undersøgelser, og om at integrere klimatilpasningen i den fysiske planlægning og udvikling af Rødovre.

For at klimatilpasse Rødovre er det nødvendigt, at vi alle gør en indsats. Derfor indeholder handlingsplanen både indsatser, som kommunen skal gennemføre, men også indsatser, som retter sig mod private grundejere og bygherrer.

Handlingsplan for klimatilpasning er en udmøntning af ”Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022 - Klimatilpasnings-plan”

Handlingsplanen er gældende for en fire årig periode, således at den skal revideres samtidig med kommuneplanen.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider