Anmeldelse af rotter

Kommunerne har pligt til at bekæmpe rotter, og derfor skal du anmelde rotter til Teknisk Forvaltning enten via:

• Selvbetjening.
• tlf. 36 37 70 00.
• mail til rk@rk.dk

Du kan anmelde rotter via Selvbetjening 24 timer i døgnet alle dage.

Selvbetjening

Fold alle ud

Anmeld rotter her

Du kan anmelde rotter via Selvbetjening 24 timer i døgnet alle dage. Husk at give en god beskrivelse af problemet, så rottefængeren kan se, hvad det drejer sig om.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Rotter

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte din NemID

Skriv Digital Post

Anmeldelse af rotter

Fold alle ud

Om anmeldelse via selvbetjening

Når du klikker på linket ”Anmeld skadedyr”, åbnes der er et nyt vindue, hvor du skal vælge din adresse ved først at vælge vejnavn og derefter dit husnummer.

Indtast navn, og telefon nr. eller mobil nr. på den person, som kan være til stede når rottefængeren kommer på besøg. Ved første besøg skal ejer eller repræsentant for ejer være til stede, så rottefængeren kan få adgang og informationer om rotteaktivitet. Rottefængeren vil her have mulighed for at fortælle om bekæmpelse og forebyggelse. 

Der kan ikke lægges gift ud, medmindre der er en ejer eller repræsentant for ejer til stede.

Indtast email og angiv om rotter er set udenfor eller indenfor boligen og angiv hvilken ugedag du ønsker første besøg – opfølgende besøg aftales med rottefængeren.

Ved udendørs anmeldelser kan man tidligst vælge førstkommende hverdag som mulighed. Rottefængeren kører mandag-fredag mellem klokken 7 og 13 (torsdag til klokken 17). Hvis der er tidspunkter, du ikke kan være hjemme, kan du notere det i kommentarfeltet.

Beskriv observationen af rotte(r) eller mistanke om rotter så nøjagtigt som muligt i kommentarfeltet: 

  • levende eller dødt/døde dyr.
  • ekskrementer (form, størrelse).
  • hul med eller uden opgravet jord.
  • gnavemærker eller –huller.
  • pibe, skrabe- eller gnavelyde.
  • hvor mange gange er der set tegn på rotter, og hvornår er tegn for første gang observeret
  • præcis beskrivelse af området for observationen.

Beskrivelsen kan højst være på 200 tegn, og der kan vedhæftes filer i billedformaterne gif, png, jpeg, jpg, tiff og bmp.

Anmeldelser udenfor hverdage

Hvis du konstaterer rotter indendørs i weekenden, har du mulighed for at få besøg lørdag og søndag klokken 8.00-16.00. Du kan kontakte rottebekæmpelsesfirmaet direkte på telefon 75 14 58 22. Du vil så få besøg af en skadedyrstekniker hurtigst muligt. Denne weekend-service gælder kun, hvis du har set rotter i husets beboede rum, dvs. ikke rotter i kælder, krybekælder, på loftet osv.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider