Ræve, herreløse katte og andre skadedyr

Rødovre kommune kan ikke hjælpe dig med andre skadedyr end rotter, herreløse katte og ræve.

Her på siden kan du læse, hvor du kan finde informationer, hvis du har problemer med andre skadedyr end de nævnte. Du kan i stedet kontakte skadedyrsfirmaer for praktisk bekæmpelse.

Hvis det omhandler større døde eller meget syge dyr, så skal du ringe til Falck, som henter dyret. 

Hvis du finder et tilskadekommet dyr, f.eks. påkørt, skal du ringe til Dyrenes Vagtcentral på 1812. De har døgnåbent året rundt.

Andre skadedyr

Fold alle ud

Mus

Mus bekæmper man bedst med smækfælder, som kan købes hos byggemarkeder, farvehandlere eller i supermarkeder.

Mosegrise

Er du plaget af mosegrise, kan du søge råd på www.dpil.dk

Skader, krager og andre vildtlevende fugle

Har du problemer med vildtlevende fugle kan du få råd og vejledning på www.dpil.dk.

Ejer eller forpagter på adressen, som er plaget af skadevoldende vildt som skader, krager, råger, måger eller duer, kan søge Miljø- og Fødevareministeriet digitalt om tilladelse til regulering på www.mst.dk/friluftsliv/jagt/skadevoldende-vildt/    

Danmarks Jægerforbund kan også give råd og vejledning, læs mere på www.jaegerforbundet.dk/  

Bier og hvepse

Hvis du er generet af bier eller hvepse kan du få gode råd og vejledning på www.dpil.dk eller www.biavl.dk, og de kan henvise til biavlere der kan fjerne bi- og hvepseboer. Du kan også kontakte skadedyrsfirmaer.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider