Rottehandlingsplan 2019 - 2021

Rødovre Kommunes rottehandlingsplan – en plan med målsætninger og indsatsområder for kommunens rottebekæmpelse i 2019-2021

Rottehandlingsplan

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 4. december 2018 ’Rottehandlingsplan 2019-2021’.

Kommunerne skal ifølge rottebekendtgørelsen udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse. Handlingsplanen skal være offentlig tilgængelig, og den skal revideres hvert tredje år. Handlingsplanen skal indeholde overordnede mål for rottebekæmpelsen, oversigt over tildelte ressourcer, målelige succeskriterier, og konkrete tiltag til opnåelse af de beskrevne mål. 

Den overordnede målsætning i Rødovre Kommune er at levere en effektiv rottebekæmpelse. En effektiv bekæmpelse består både af selve bekæmpelsen, hvor de rotter, der har givet anledning til gene fjernes. Den består desuden af fejlfinding og vejledning, der medvirker til, at problemet ikke opstår igen.

Rødovre Kommune har udvalgt en række indsatsområder, der skal understøtte den overordnede målsætning. Det drejer sig blandt andet om kloakrottebekæmpelse, vejledning omkring hønse- og dyrehold, tilsyn på byggepladser og retningslinjer for privat bekæmpelse.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider