Vand og kloak

Det er en kommunal opgave at medvirke til at borgerne har gode vandforsyninger og at kloakforholdene kan håndtere tidens krav