Alt om kloak

Har du spørgsmål om kloakering i Rødovre Kommune – så se denne tekst

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om tilladelse til udførelse af ledningsarbejde

Husk at have din NemId klar.

Start selvbetjening

Alt om kloak

Fold alle ud

Kloakforsyningen i Rødovre Kommune

HOFOR Spildevand Rødovre A/S, som er en del af HOFOR A/S koncernen driver kloakforsyningen i Rødovre Kommune. Kloakforsyningen har ca. 170 km offentlige hovedkloakledninger. Normalt er skellet ved vejen grænsen for, om kloakledningen skal vedligeholdes af kloakforsyningen eller grundejeren. 

Ved driftsforstyrrelser på kloakledninger i vejen kan du kontakte HOFOR A/S på vagttelefon 38 88 24 24. 

Ved fejl på husinstallationer eller kloakledning på privat grund, skal du kontakte egen VVS-installatør. 

Ledningsoplysninger

Teknisk Forvaltning udleverer oplysninger om kommunale ledninger. Du finder digitale oplysninger på www.ler.dk  

Du kan se oplysninger om ledninger på privat grund i byggesagen. Alle byggesager er skannet ind – se mere på: www.weblager.dk 

Installationer og ansvar (Hvad må du selv lave?)

Ifølge byggeloven med efterfølgende reglementer og bekendtgørelser må byggearbejder på gas-, vand- og afløbsinstallationer kun udføres af autoriserede personer eller virksomheder. Inden arbejdet udføres, skal der søges tilladelse hos kommunen. Drypper vandhanen eller løber toilettet må du selv udskifte pakninger eller blandingsbatterier, men det kræver, at der er en ventil før batteriet, hvor man kan lukke for vandtilførslen. Du må ikke selv udskifte afspærringsventiler.

Normalt er skellet ved vejen grænsen for, om kloakledningen skal vedligeholdes af husejer eller kloakforsyningen. 

Hvis du er gør-det-selv, kan du få gode råd om VVS arbejde på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. Link til www.sik.dk  

Spilde- og regnvandssystem

I Rødovre Kommune er der to forskellige spildevandssystemer. I nogle områder er der separatkloakeret, hvor spildevandet fra husholdning (toilet, bad, køkken og vaskemaskine m.m.) bliver ført til Spildevandscenter Avedøre I/S og regnvandet til Harrestrup Å. Andre steder er der fælleskloakering, hvor regn- og spildevandet fra husholdningen bliver ledt væk i en fælles ledning til Renseanlæg Damhusåen, der en del af Lynettefællesskabet I/S. På kortet kan du se hvor dit spildevand ledes hen.

Kort over Rødovre Kommune inddelt i separatkloakeret del og fælleskloakeret del.  

 

Regn i spildevandsledningen

I det område der er separat kloakeret er regnvand ikke tilladt. Kontakt derfor Teknisk Forvaltning på telefon 36 37 70 00 hvis du bemærker at tagvandet er tilsluttet spildevandsledningen.

Betalingsvedtægt

Du kan se betalingsvedtægten for HOFOR Spildevand Rødovre A/S på HOFOR´s hjemmeside eller klik her... 

Hvis du har spørgsmål til betalingsvedtægten, kan du kontakte HOFOR på tlf. 33 95 23 01. 

Hvor renses spildevandet?

Spildevandet bliver ledt til Damhusåens Renseanlæg og til Spildevandscenter Avedøre for at blive renset her. Det rensede spildevand ledes herefter ud i Øresund og Køge Bugt. Begge renseanlæg drives af virksomheden BIOFOS A/S, som Rødovre Kommune er indirekte medejer af via HOFOR A/S, som ejer og driver kloakkerne i Rødovre Kommune. 

Læs om de to virksomheder her:

BIOFOS A/S

HOFOR A/S

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider