Spildevandsplan 2013 - 2020

Spildevandsplan 2013-2020

Fold alle ud

Spildevandsplan 2013-2020

Rødovre Kommunes Spildevandsplan 2013-2020 er en plan for bortledning, rensning og nedsivning af spildevand og regnvand i Rødovre Kommune.

Se planen under bilag.

Tillæg 1 til Spildevandsplan

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020 indfører et serviceniveau for klimatilpasningsprojekter i Rødovre. Tillægget ændrer desuden tidsplanen for indsatser mod overløb fra fælleskloak til Harrestrup Å. Endelig aflyser tillægget landsvæsenskommissionskendelser for udledning af spildevand til Harrestrup Å.

Se tillægget under bilag.

Mulighed for delvis udtræden af forsyningen for regnvand

Med Spildevandsplan 2013-2020 gives der mulighed for, at grundejere i dele af Rødovre kan udtræde delvis af forsyningen, hvis de håndterer deres regnvand selv typisk ved nedsivning. Ved udtræden kan kloakforsyningen HOFOR A/S tilbagebetale en del af tilslutningsbidraget efter ansøgning.

På kort kan du se, hvor i Rødovre det er muligt at udtræde - Se kort under bilag.

Før HOFOR A/S kan tilbagebetale tilslutningsbidrag, skal du have tilladelse af Rødovre Kommune til at nedsive dit regnvand og til delvis udtræden af kloakforsyningen.

Læs om faskineprojekter og find ansøgningsskemaet under bilag her...

I ansøgningsskemaet kan du i feltet ”evt. bemærkninger” skrive, at du samtidig søger om tilladelse til delvis udtræden af kloakforsyningen for regnvand.

Landvæsenskommissionskendelser

Landvæsenskommissionskendelserne fastsættes afløbskoefficienter for alle kloakerede områder i Rødovre. Afløbskoefficienterne skal overholdes, hvis du bygger nyt eller bygger om.

I bilaget "Landvæsenskommissionskendelser" kan du se, hvad der er gældende i det område, hvor du overvejer at bygge nyt eller bygge om.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider