Vandforsyningen

Vandforsyningen i Rødovre Kommune

Fold alle ud

Vandforsyningen i Rødovre Kommune

Vandforsyningen i Rødovre Kommune drives af HOFOR Vand Rødovre A/S, som er en del af HOFOR A/S koncernen. Cirka 38% af drikkevandet produceres på to lokale vandværker i Rødovre Kommune, Espevang Vandværk ved Espelunden og Rødovre Vandværk på Damhusengen. Resten af vandet produceres på HOFOR A/S 7 regionale vandværker, som også leverer vand til andre kommuner i Hovedstaden.

Alle HOFOR´s vandværker er baseret på udelukkende indvinding af grundvand. Grundvandet gennemgår en simpel vandbehandling i form af beluftning og filtrering, hvor jern og mangan fjernes, hvorefter det ledes ud til forbrugerne.

HOFOR Vand Rødovre A/S har ca. 113 km hovedvandledninger. Normalt er skellet ved vejen grænsen for, om vandledningen skal vedligeholdes af vandforsyningen eller grundejeren.

Ledningsoplysninger

Teknisk Forvaltning udleverer oplysninger om kommunale ledninger. Ønskes digitale oplysninger skal der forespørges via www.ler.dk

Ledninger på privat grund kan ses i byggesagen ved henvendelse i Teknisk Forvaltning.

Brandhaner

I tilfælde af brand kan det være et spørgsmål om sekunder for at redde liv. Det er derfor vigtigt, at brandhaner altid er nemme at komme til. Er der en brandhane uden for din grund, skal du sørge for, at hækken ikke vokser ud over brandhanen.

Henvendelse til:

Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
Telefon: 36 37 70 00
Telefax: 36 37 77 72
E-post: rk@remove-this.rk.dk

Åbningstid: 
mandag – onsdag kl. 10.00 – 14.00
torsdag kl. 10.00 – 14.00 og 16.00 – 18.00
fredag kl. 10.00 – 13.00

Regulativ for vandforsyning

Regulativet kan fås ved henvendelse til HOFOR A/S på 33 95 23 01. Regulativet beskriver forholdet mellem HOFOR A/S og forbrugerne i Rødovre Kommune, der modtager vand herfra. Regulativet beskriver hvilke forventninger forbrugerne kan have til Vandforsyningen, samt hvilke forpligtigelser man har som forbruger.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider