Vandhandleplan

Statens vandplaner skal forbedre hele Danmarks vandkredsløb for søer, vandløb, kyster, fjorde og grundvand, så vandet kan flyde rent og naturligt igennem det danske landskab.

Rødovre Kommunes vandhandleplan

Rødovre Kommunes vandhandleplan oversætter den statslige vandplans indsatskrav til planlagte handlinger. Den statslige vandplan indeholder ingen indsatskrav i Rødovre. Vandhandleplanen beskriver derfor primært Rødovre Kommunes igangværende og planlagte indsatser på vandområdet i medfør af andre planer og anden lovgivning.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider