Servicemål for byggesagsbehandling

Her finder du Rødovre Kommunes servicemål for byggesagsbehandling.

Servicemål for byggesagsbehandling

Sagstype Servicemål
BR-18 Begrænset kompleksitet, simple konstruktioner og énfamiliehuse: 40 dage
BR-18 Tilladelser, industri- og lagerbygninger 50 dage
BR-18 Tilladelser, etagebyggeri erhverv 55 dage
BR-18 Tilladelser, etagebyggeri boliger 60 dage

Sagsbehandlingstiden bliver regnet fra den dato, hvor sagen er tilstrækkelig oplyst.

Baggrund

Det er bestemt i bygningsreglementet, BR-18, at Kommunalbestyrelsen skal fastlægge og offentliggøre mål for kommunens sagsbehandlingstid ved behandling af byggesager.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget servicemål for byggesagsbehandling. Servicemålene følger de konkrete mål for sagsbehandling som regeringen og KL har aftalt.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider