Trin-for-trin-guide for nedsivning

Trin-for-trin-guide for nedsivning

Fold alle ud

Er min jord egnet til nedsivning?

Det første, du skal gøre, er at undersøge, om din jord er egnet til nedsivning. For at nedsivning skal blive en succes, skal jordbunden være velegnet. Som udgangspunkt er sandet jordbund velegnet, mens leret jord er knap så velegnet. I Rødovre Kommune er jordbunden meget lerholdig, hvilket betyder, at det kan være vanskeligt at få vand til at nedsive.

Rødovre Kommune har udarbejdet et vejledende kort over nedsivningspotentiale, der viser potentialet for nedsivning, så det er muligt at se, om jordbundsforholdene på din grund egner sig til nedsivning. Kortet er kun vejledende, og det dit ansvar som grundejer at undersøge, om nedsivning kan lade sig gøre på netop din grund. Vi anbefaler derfor, at du laver en infiltrationstest. En infiltrationstest viser jordbundens evne til at nedsive vand. På Teknologisk Instituts hjemmeside www.teknologisk.dk kan du finde retningslinjer for infiltrationstest.

Hvilken nedsivningsløsning skal jeg vælge?

Når du er sikker på, at du kan nedsive regnvand på din grund, skal du i gang med at undersøge, hvilken nedsivningsløsning du ønsker. Du kan finde inspiration her på hjemmesiden i teksterne om de forskellige løsninger.  

Nedsivningstilladelse

Nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer kræver en tilladelse fra Rødovre Kommune. Du skal udfylde ansøgningsskemaet til nedsivning af regnvand og delvis udtræden og sende det sammen med relevante bilag til:

Rødovre Kommune
Att. Teknisk Forvaltning
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Eller på e-mail til rk@remove-this.rk.dk, skriv ”ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg” i emnefeltet.

For at undgå skader på bygninger og gener for naboer skal nedsivning normalt finde sted mindst 2 meter fra skel og bygninger uden beboelse eller kælder og mindst 5 meter fra bygninger med beboelse eller kælder. Disse afstandskrav er dog kun vejledende, så Rødovre Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra dem, hvis der f.eks. er tale om nedsivning af vand fra et meget lille areal.

Den overflade, du ønsker at nedsive vand fra, må ikke afgive stoffer, der kan forurene jord eller grundvand. Derfor er det normalt ikke muligt at få tilladelse til at nedsive regnvand fra eksempelvis et blytag. De mest almindeligt forekommende belægninger såsom tegl, tagpap, plastiktage, fliser og asfalt er det derimod ok at nedsive regnvand fra. Hvis din grund er kortlagt som forurenet eller muligt forurenet, vil Rødovre Kommune kræve dokumentation for, at nedsivningen ikke spreder forureningen. 

Tilladelse til delvis udtræden af kloakforsyningen for regnvand

I dele af Rødovre kan du som grundejer udtræde delvis af kloakforsyningen, hvis du håndterer dit regnvand selv ved nedsivning. Efter udtræden kan HOFOR tilbagebetale en del af tilslutningsbidraget efter ansøgning. På kortet mulighed for udtræden "Mulighed for udtræden af forsyningen for tag- og overflade-vand" kan du se, hvor i Rødovre det er muligt at udtræde. Du kan søge om tilladelse til delvis udtræden af kloaksyningen samtidig med, at du søger om tilladelse til nedsivning når du udfylder ansøgningsskemaet til nedsivning af regnvand og delvis udtræden. Hvis du allerede har fået tilladelse til nedsivning skal du kun udfylde side 3 i ansøgningsskemaet og sende det til:

Rødovre Kommune
Att. Teknisk Forvaltning
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Eller på e-mail til rk@remove-this.rk.dk, skriv ”ansøgning om tilladelse til udtræden af kloakforsyningen” i emnefeltet

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

Når du har fået tilladelse af Rødovre Kommune til at nedsive regnvand og til delvis udtræden af kloakforsyningen, kan du søge HOFOR om at få tilbagebetalt en del af dit tilslutningsbidrag. For enfamilieejendomme kan HOFOR tilbagebetale op til 24.071 kroner (2015-niveau), hvis du håndterer alt dit regnvand selv. For større boligejendomme og lignende kan der tilbagebetales op til 300 kroner pr. m2 frakoblet tagareal. For erhvervsejendomme kan der tilbagebetales op til 24.071 kroner (2015-niveau) pr. påbegyndt 800 m2 grundareal. 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider