Bygnings- og boligregister

BBR – Bygnings- og boligregistret indeholder oplysninger om alle bygninger og boliger. Ejeren har ansvaret for, at oplysningerne i BBR er korrekte.

Selvbetjening

Fold alle ud

Rettelser eller ændringer til dine BBR-oplysninger

Hvis du har rettelser eller ændringer til dine BBR-oplysninger, kan du rette dem i selvbetjeningsløsningen her - Ret BBR.

Start selvbetjening

Skriv Post - Byggesag

Fold alle ud

Skriv Post - Byggesag

Bemærk: Der må IKKE sendes personfølsomme eller fortrolige oplysninger via denne kanal.

Skriv Post

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Rødovre Kommune

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte din NemID

Skriv Digital Post

Kommunen skal have et Bygnings- og boligregister – BBR, som indeholder oplysninger om alle bygninger og boliger.

Bygnings- og boligregister

Fold alle ud

Bygnings- og boligregister

Kommunen skal have et Bygnings- og boligregister – BBR, som indeholder oplysninger om alle bygninger og boliger.

Hvem bruger BBR-registret

Oplysningerne benyttes ved: 

  • Ejendomsvurdering
  • Fastsættelse af lejeværdi
  • Byggesagsbehandling
  • Kommunens byplanlægning

Herudover benytter ejendomsmæglere, banker og kreditforeninger m.fl. oplysningerne.

BBR-ejermeddelelsen

BBR-ejermeddelelsen skal beskrive de faktiske forhold og er således ikke bevis for, at gældende love og be-stemmelser er overholdt.

BBR-ejermeddelelsen udsendes gratis, når en ejendom skifter ejer, eller når et byggeri afsluttes.

Hvis der på ejendommen bliver udført bygningsændringer, som ikke kræver godkendelse, skal ejer selv give BBR-myndigheden besked.

Ejeren har ansvaret for, at oplysningerne i BBR-ejermeddelelsen er korrekte. 

Fejl i BBR-ejermeddelelsen?

Hvis der er fejl i BBR, skal BBR-myndigheden underrettes. Ejer vil derefter gratis modtage en rettet BBR-ejermeddelelse.

Eventuelle spørgsmål?

Har du spørgsmål, kan du evt. ringe til Teknisk Forvaltning på tlf. 36 37 72 59 BBR-registerfører Lone Hillbrandt.

Du er også velkommen til at kontakte os via e-mail Digital Post Att: Byggesag. 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider