CPR-registrering

Tidsbestilling

Fold alle ud

Bestil tid i Borgerservice

Du kan bestille tid i Borgerservice her eller ved at ringe til Rødovre Kommunes kontaktcenter på telefon 36 37 70 00. Du finder kontaktcentrets telefontider her. Ved at bestille tid undgår vi så vidt muligt, at der opstår ventetid. Du er også altid velkommen til at møde fysisk op uden tidsbestilling, hvis du ikke kan finde en ledig tid.

Annuller din reservation

Start tidsbestilling

Book an appointment with Borgerservice for registration of entry/CPR-number

You can book an appointment with citizen service “Borgerservice” here or by calling Rødovre Municipality's contact center on telephone 36 37 70 00. You will find the contact center's telephone hours here. By booking an appointment, we try avoid unnecessary waiting time for our visitors. You are also welcome to show up without an appointment if there aren’t any of the available appointments that work for you.

Cancel your reservation

Start tidsbestilling

Selvbetjening

Fold alle ud

Adresseforespørgsel

Husk at have NemId klar.

Det koster 86 kr. (2020) at foretage en adresseforespørgsel. 

Ønsker du oplysninger om en persons nuværende adresse, kan du sende denne forespørgsel. Du skal have mindst to af følgende oplysninger på personen: - Fulde navn (fornavn og efternavn) - Tidligere adresse - Fødselsdato/personnummer

Start selvbetjening

Afmeld navne- og adressebeskyttelse

Husk at have NemID klar.

Her kan du afmelde navne- og adressebeskyttelse.

Start selvbetjening

Anmeld flytning til folkeregistret

Husk at have NemID klar.

Du skal altid vælge den kommune, du flytter til.

Start selvbetjening

Anmeld flytning til Post Danmark

Husk at have NemID klar.

Her kan du melde flytning til en dansk adresse. Når du har anmeldt flytning til Post Danmark eftersender Post Danmark brevpost, aviser, blade og magasiner til den nye adresse. Derimod eftersender Post Danmark ikke pakker, der returneres til afsender.

Start selvbetjening

Antal personer på adressen

Husk at have NemID klar.

Har du brug for at dokumentere, hvor mange personer der er registreret på din bopæl, kan du anmode om en attest.

Start selvbetjening

Ansøg om navne- og adressebeskyttelse

Husk at have NemID klar.

Du skal ansøge digitalt om at få registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Når anmodningen er gået igennem, vil privatpersoner som udgangspunkt være afskåret fra at få udleveret dit navn og adresse fra CPR, og dine oplysninger bliver heller ikke udleveret fra CPR til private vejvisere.

Du skal selv sørge for at kontakte det lokale posthus og bede om beskyttelse hos Post Danmark og gøre det samme hos dit teleselskab.

Adressebeskyttelse gælder for et år ad gangen, og du skal selv sørge for at anmelde det igen inden udløbet heraf.

Start selvbetjening

Beskyttelse mod direkte markedsføring (Robinsonlisten)

Husk at have NemID klar.

Hvis du ikke ønsker at få telefonopkald, breve eller reklametryksager direkte fra erhvervsdrivende, kan du få indsat en markering i CPR om, at du ikke ønsker henvendelser, der sker direkte til dig i markedsføringsøjemed. Du bliver dermed optaget på den såkaldte Robinsonliste.

Start selvbetjening

Bopælsattest

Husk at have NemID klar.

Det koster 86 kr. (2020) at anmode om en bopælsattesten i Rødovre Kommune. 

Hvis du har brug for at dokumentere, at du har været registreret på din nuværende eller tidligere adresser i en bestemt periode, kan du anmode om en bopælsattest.

Start selvbetjening

Dit Europa - råd og vink

Husk at have NemID klar.

Her kan du få gratis og personlig rådgivning om dine rettigheder i EU – på dit eget sprog og inden for en uge efter henvendelsen.

Start selvbetjening

Fjern person fra min adresse

Husk at have NemID klar.

Med Fjern person fra min adresse ønsker din kommune at give dig mulighed for nemt og sikkert at anmelde at du ønsker at fjerne en person, der ikke bor og opholder sig på din adresse.

Start selvbetjening

Registerindsigt (CPR)

Husk at have NemID klar.

Her kan du få et gratis indblik i de oplysninger, som er registreret om dig i Det Centrale Personregister (CPR-registeret).

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Bolig - Flytning

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte din NemID

Skriv Digital Post

Læs også

Fold alle ud

Se de oplysninger, der er registreret om dig i CPR

Der er en lang række oplysninger om hver enkelt borger i CPR, som kommer fra forskellige myndigheder. Oplysningerne er knyttet til personnummeret. Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger der er registreret i CPR om dig (registerindsigt).

Oplysningerne er gratis.

De oplysninger, som registreres om dig som borger, er:

  • navn, adresse og evt. stillingcivilstand (fx gift, ugift, fraskilt, enke, enkemand, registreret partner, tidligere registreret partner)
  • fødselsregistreringsoplysninger (fx oplysninger om fødselssted)
  • statsborgerskab eller evt. andet
  • slægtskab (fx oplysninger om forældre og forældremyndighed)
  • forhold til folkekirken (fx medlem, eller tidligere medlem)
  • evt. oplysninger om umyndighed
  • evt. oplysninger om beskyttelse (fx navne- og adressebeskyttelse)
Registerindsigt på andre

Du kan ikke få registerindsigt på andre. Hvis du har del i forældremyndigheden over et barn, kan du henvende dig til CPR-kontoret og bede om at få tilsendt en registerindsigt på barnet.

Ændre oplysninger i CPR

Hvis du mener, nogle af oplysningerne skal ændres, skal du ikke henvende dig til CPR, men til den relevante myndighed, fx kommunen.

Folkeregistrering

Siden 1968 har Danmark haft et register over alle folk, der bor eller har boet i Danmark. Dette register hedder Det Centrale Personregister (CPR). Formålet med CPR er at registrere grundlæggende personoplysninger om personer og sikre, at personerne er registreret i CPR på den adresse, hvor de faktisk bor eller opholder sig.

CPR ajourføres derfor løbende af kommunerne med ændringer af adresseoplysninger. Kommunerne modtager oplysningerne om ændring af adresser fra borgerne selv, men kan også træffe afgørelse om at ændre en adresse uden borgerens samtykke.

Ansøg om navne- og adressebeskyttelse

Du skal ansøge digitalt om at få registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Når anmodningen er gået igennem, vil privatpersoner som udgangspunkt være afskåret fra at få udleveret dit navn og adresse fra CPR, og dine oplysninger bliver heller ikke udleveret fra CPR til private vejvisere.

Du skal selv sørge for at kontakte det lokale posthus og bede om beskyttelse hos PostNord og gøre det samme hos dit teleselskab.

Adressebeskyttelse gælder for et år ad gangen, og du skal selv sørge for at anmelde det igen inden udløbet heraf.

Hvem har adgang til oplysninger fra CPR?

En række af de oplysninger, som er registreret i CPR, kan både private og virksomheder få adgang til. Der er tale om de samme oplysninger, som enhver person kan få oplyst om en anden person ved henvendelse til en kommune, fx navn og adresse.

Hvis du ønsker at begrænse privates adgang til dine navne- og adresseoplysninger, kan du søge om registrering af navne- og adressebeskyttelse. Du skal dog være opmærksom på, at navne- og adressebeskyttelse i CPR betyder, at fx din bank eller forsikringsselskab ikke kan få besked fra CPR, når du flytter.

Hvis du har navne- og adressebeskyttelse i CPR, kan du herudover ikke samtidig beskytte dig via CPR mod at få tilsendt reklamer fra forskellige virksomheder, da navne- og adressebeskyttelse betyder, at dit navn- og adresse ikke kommer med på den liste (Robinsonlisten), der udsendes til virksomhederne over de personer, der har registreret markedsføringsbeskyttelse i CPR.

Personnummer

Alle, der bopælsregistreres i CPR, får tildelt et personnummer, som består af 10 cifre. De første 6 cifre er den registrerede persons fødselsdag, og de sidste fire tal er såkaldte løbenumre, som er 'tilfældige'. Det er dog sådan, at kvinder altid har lige numre, og at mænd har ulige numre som det sidste ciffer.

Ikke to personnumre er ens, og personnummeret bliver derfor brugt som hjælp til at identificere folk, men personnummeret må ikke bruges som eneste dokumentation for en persons identitet.

Kan jeg få nyt personnummer?

Hvis du har været udsat for misbrug af dit personnummer, kan du fra 1. april 2014 i særlige tilfælde få et nyt. Der stilles en række krav for at få et nyt personnummer.

Indenrigs- og Boligministeriets CPR-kontor vurderer de enkelte sager om tildeling af nyt personnummer.

Bestil bopælsattest

Hvis du har brug for at dokumentere din nuværende eller tidligere adresser, kan du få udskrevet en bopælsattest hos en kommune. En bopælsattest koster op til 88 kr. (2022).

Du skal anmode om bopælsattesten digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Du kan kun få bopælsattest på en anden person, hvis du har skriftlig fuldmagt fra vedkommende.

Civilstandsattest

En civilstandsattest er en udskrift fra CPR, der viser din civilstand (fx om du er ugift, gift, fraskilt, enke/enkemand). Attesten udleveres af kommunen og kan koste op til 88 kr. (2022).

Find adresse på person - adresseforespørgsel

Du kan få udleveret oplysninger fra CPR om andre personer og få fx aktuelle navne- og adresseoplysninger - med mindre personen har registreret navne- og adressebeskyttelse. Du kan også få at vide, om personen er død, rejst til udlandet eller er umyndig.

For at få udleveret oplysninger skal du dog forud kunne identificere den person, du ønsker oplysninger om ved enten navn og adresse, navn og fødselsdato eller navn og CPR-nummer.

Hver henvendelse koster op til 88 kr. (2022), også selvom det ikke er sikkert, at kommunen kan finde den person, du søger. Du skal være opmærksom på, at den tidligere adresse ikke kan bruges, hvis den er fra før år 1972, fordi den ikke findes elektronisk. Du kan kontakte Rigsarkivet for at få en nyere adresse, som kan bruges i selvbetjeningsløsningen.

Du skal søge om adresseforespørgslen digitalt.

Virksomheder og CPR

Virksomheder kan også få adgang til personoplysninger i CPR. Ligesom for privatpersoner gælder det også for virksomheder, at de skal kunne identificere personen, før de kan få udleveret oplysninger. Desuden må virksomheder kun få oplysninger om personer, fx kunder eller ansatte, som de i forvejen er i forbindelse med.

Flytning og adresseændring

Når du flytter, har du pligt til at anmelde det til den kommune, du skal bo i. Flytningen skal som udgangspunkt anmeldes digitalt.

Kommunen har også mulighed for at træffe afgørelse om at ændre din registrerede adresse i CPR, hvis kommunen ikke mener, at den er korrekt. Du kan klage til Indenrigs- og Boligministeriet over afgørelsen.

Lovgivning

Lovgrundlaget for registrering i cpr, findes i loven om Det Centrale Personregister.

Der er desuden lavet en vejledning om folkeregistrering, som kan læses som supplement til cpr-loven.

Reglerne for registrering og brug af personoplysninger er reguleret i Databeskyttelsesloven.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider