Grundlovsceremoni udskydes på grund af coronavirus

Grundlovsceremonien onsdag den 1. april udskydes for at forebygge, at coronavirussen spreder sig yderligere.

Er du meldt til grundlovsceremonien den 1. april, vil du blive kontaktet af Rødovre Kommune, når vi har fastsat en ny dato for ceremonien.

På grund af de særlige omstændigheder vil Udlændinge- og Integrationsministeriet dispensere fra de frister for deltagelse i en grundlovsceremoni, som står i ’Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier’.

Du kan holde dig orienteret om udskydelsen af grundlovsceremonier m.m. på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.


Grundlovsceremoni

Statsborgerskab til nye statsborgere

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov - ’Lov om indfødsrets meddelelse’ - som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2019 også deltage i en grundlovsceremoni i din kommune.

Fra 2020 afholder Rødovre Kommune to gange om året en grundlovsceremoni. Forbeholdt borgere med bopæl i Rødovre Kommune.

Formål med grundlovsceremoni

Grundlovsceremonien er en højtidelighed, hvor vi fejrer, at du får dansk statsborgerskab. Ved ceremonien skal du underskrive en erklæring, hvor der står:

’Jeg lover hermed at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder dansk demokrati.’

Som en del af ceremonien, skal du også give hånd til et medlem af kommunalbestyrelsen eller en embedsmand.

Husk blanket og legitimation

Når du skal til grundlovsceremonien, skal du medbringe:

  1. ’Blanket til afgivelse af erklæring’, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til dig
  2. Legitimation:
    a. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,

    b. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller

    c. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

Læs mere om procedure og regler om deltagelse i grundlovsceremoni og behandling af ansøgning om statsborgerskab på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Politik og Kommunikation
Rødovre Parkvej 150
2610

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK