Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du som ansøger have modtaget et brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet – og du skal deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, du bor i.

Selvbetjeningsløsning

Fold alle ud

Tilmeld dig grundlovsceremonien

Husk at have NemId klar.

Ceremonien er kun for ansøgere bosat i Rødovre, og vi forventer at hver ansøger må medbringe 1 gæst.

For deltagelse i ceremonien den 9. marts 2022 er fristen for tilmelding den 19. februar 2022.

Start selvbetjening

To gange om året afholder Rødovre Kommune en grundlovsceremoni. Ceremonien er en højtidelighed, hvor vi fejrer, at du får dansk statsborgerskab. 

Næste grundlovsceremoni er onsdag den 9. marts 2022, klokken 16.00. 

Grundlovsceremoni

Fold alle ud

Næste grundlovsceremoni og tilmelding

Næste grundlovsceremoni er onsdag den 9. marts 2022, klokken 16.00. 
Fra den 10. januar – 19. februar 2022 kan du tilmelde dig her på siden.

Husk blanket og legitimation

Når du skal til grundlovsceremonien, skal du medbringe:

  1. ’Blanket til afgivelse af erklæring’, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til dig
  2. Legitimation:

    a) Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
    b) pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
    c) pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

Selve grundlovsceremonien

Grundlovsceremonien skal være med til at højtideliggøre og markere det nye statsborgerskab. Ceremonien byder på en velkomst og tale af Borgmester Britt Jensen, og bagefter underskrives den blanket, som hver deltager har modtaget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Her afholdes ceremonien

Rødovre Rådhus i Kommunalbestyrelsens sal
Rødovre Parvej 150
2610 Rødovre

Hold øje med eventuelle ændringer

Coronarestriktioner kan eventuelt medføre praktiske ændringer i afviklingen af grundlovsceremonien. Du kan løbende holde dig orienteret om ceremonien her på hjemmesiden.

Information og spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om lovforslaget og statsborgerskab, så kontakt Indfødsretskontoret eller læs mere via de to links nederst på siden.

Har du som ansøger børn, der er omfattet af din sag om dansk indfødsret (bipersoner), skal de ikke deltage som ’deltagere’ i grundlovsceremonien. Børnene vil – hvis en række betingelser fastsat i indfødsretsloven er opfyldt – automatisk blive danske statsborgere sammen med dig, efter du har deltaget i grundlovsceremonien.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider