Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du som ansøger have modtaget et brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet – og du skal deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, du bor i.

To gange om året afholder Rødovre Kommune en grundlovsceremoni. Ceremonien er en højtidelighed, hvor vi fejrer, at du får dansk statsborgerskab. 

Grundlovsceremoni

Fold alle ud

Næste grundlovsceremoni og tilmelding

Næste grundlovsceremoni bliver til foråret 2023. Datoen for ceremonien bliver offentliggjort, når den kommende "Lov om indfødsrets meddelelse" vedtages i januar måned 2023.

Du skal bo i Rødovre Kommune for at kunne deltage.

Indsend erklæring senest 10 hverdage før

Sammen med det brev, du har modtaget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, er der en ’Tro og love erklæring’ (skema), hvor du skal oplyse om eventuelle strafbare forhold begået her i landet og i udlandet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet skal have modtaget din udfyldte og underskrevne erklæring senest 10 hverdage før grundlovsceremonien afholdes. Hvis du ikke overholder denne deadline, kan du ikke deltage i grundlovsceremonien.

Husk blanket og legitimation

Når du skal til grundlovsceremonien, skal du medbringe:

  1. ’Blanket til afgivelse af erklæring’, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til dig
  2. Legitimation:

    a) Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,

    b) pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller

    c) pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

Til grundlovsceremonien

Grundlovsceremonien skal være med til at højtideliggøre og markere det nye statsborgerskab. Ceremonien byder på en velkomst og tale af Borgmester Britt Jensen, og bagefter underskrives den blanket, som hver deltager har modtaget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Ceremonien holdes på Rådhuset

Rødovre Rådhus i Kommunalbestyrelsens sal
Rødovre Parvej 150
2610 Rødovre

Hold øje med eventuelle ændringer

Der kan eventuelt forekomme ændringer i afviklingen af grundlovsceremonien. Du kan løbende holde dig orienteret om ceremonien her på hjemmesiden.

Information og spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om lovforslaget og statsborgerskab, så kontakt Indfødsretskontoret eller læs mere via de to links nederst på siden. 

Har du som ansøger børn, der er omfattet af din sag om dansk indfødsret (bipersoner), skal de ikke deltage som ’deltagere’ i grundlovsceremonien. Børnene vil – hvis en række betingelser fastsat i indfødsretsloven er opfyldt – automatisk blive danske statsborgere sammen med dig, efter du har deltaget i grundlovsceremonien.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider