Grundlovsceremonien er udskudt

Rødovre Kommune afholder to gange om året en grundlovsceremoni. Grundlovsceremonien er en højtidelighed, hvor vi fejrer at du får dansk statsborgerskab.

Selvbetjeningsløsning

Fold alle ud

Grundlovsceremoni

Du skal være borger i Rødovre Kommune for at deltage i ceremonien hos os.

Ansøgerne har desværre ikke mulighed for at medbringe gæster. Det skyldes, at vi skal overholde retningslinjer om afstand og deltagerantal i forhold til coronasmitte.

Husk at have NemId klar.

Du kan tilmelde dig ceremonien kl. 17.00 eller kl. 18.00.

For deltagelse i ceremonien den 20. april 2021 er fristen for tilmelding onsdag den 30. marts 2021.

Start selvbetjening

Du skal være borger i Rødovre Kommune

Du skal være borger i Rødovre Kommune for at deltage i ceremonien hos os. På grund af corona-restriktioner er vi desværre nødt til at afvise borgere fra andre kommuner.

Næste grundlovsceremoni er den 20. april 2021

Situationen med COVID-19 har gjort det nødvendigt for regeringen at indføre en række restriktioner, blandt andet et forsamlingsloft på 5 personer. Derfor er det ikke muligt for Rødovre Kommune at holde den planlagte grundlovsceremoni den 18. marts.

Grundlovsceremonien vil i stedet blive holdt den 20. april.
Tilmeldingsfristen er onsdag den 30. marts 2021.

Ansøgerne må desværre ikke medbringe gæster. Det skyldes, at vi skal overholde retningslinjer om afstand og deltagerantal for at undgå coronasmitte.

Grundlovsceremonien den 20. april vil blive opdelt i to ceremonier - en klokken 17.00 og en klokken 18.00. Ved tilmeldingen, vælger du, hvad tid du ønsker at deltage. Hvis en af ceremonierne bliver fuldt booket, lukkes den for tilmelding.

Ceremonien afholdes her:

Rødovre Rådhus i Kommunalbestyrelsens sal
Rødovre Parvej 150
2610 Rødovre

Hold øje med eventuelle ændringer

Coronarestriktioner kan medføre praktiske ændringer i afviklingen af grundlovsceremonien. Du kan løbende holde dig orienteret om ceremonien her på hjemmesiden.

Husk blanket og legitimation

Når du skal til grundlovsceremonien, skal du medbringe:

  1. ’Blanket til afgivelse af erklæring’, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til di
  2. Legitimation:

    a) Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,

    b) pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller

    c) pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

Grundlovsceremoni

Fold alle ud

Formål med grundlovsceremoni

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov - ’Lov om indfødsrets meddelelse’ - som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2019 også deltage i en grundlovsceremoni i din kommune.

Fra 2020 afholder Rødovre Kommune to gange om året en grundlovsceremoni. Grundlovsceremonien er en højtidelighed, hvor vi fejrer, at du får dansk statsborgerskab. Ved ceremonien skal du underskrive en erklæring, hvor der står:

’Jeg lover hermed at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder dansk demokrati.’

Læs mere om procedure og regler om deltagelse i grundlovsceremoni og behandling af ansøgning om statsborgerskab på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Efter grundlovsceremonien

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil - efter du har deltaget i grundlovsceremonien - udstede et statsborgerretsbevis, som du kan forvente at modtage med posten ca. en måned efter, du har deltaget i ceremonien.

Først når du har modtaget dit statsborgerskabsbevis, kan du få udstedt et pas i borgerservice.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Politik og Kommunikation
Rødovre Parkvej 150
2610

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider