Pas

Skal du have dit første pas eller skal du have fornyet dit pas skal du møde personligt op i Borgerservice. Læs her om reglerne.

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøg om pas til udlændinge i Danmark

Dette skema skal du bruge, hvis du vil søge om at få udstedt enten et rejsedokument for flygtninge (konventionspas) eller et fremmedpas.

Start selvbetjening

Erklæring om anvendelse af pas

Husk at have NemID klar.

Erklæring om anvendelse af pas.

Start selvbetjening

Erklæring om bortkommet pas

Blanketten bruges til at anmelde et bortkommet pas. Blanketten indgives til borgerservice.

Start selvbetjening

Samtykkeerklæring til ansøgning om pas til børn

Det kræver ikke nemID for at printe blanketten ”Samtykkeerklæring til ansøgning om pas til børn” klik på ” Start selvbetjening” for at printe blanketten.

Hvis der søges om pas til børn under 18 år, skal forældremyndighedsindehavererne underskrive ansøgningen: 

 • Hvis I har fælles forældremyndighed, skal begge forældremyndighedsindehavere underskrive pasansøgningen.
 • Hvis du har forældremyndigheden alene, er det kun dig der skal underskrive pasansøgningen.

Denne samtykkeerklæring anvendes, hvis du/I ikke har mulighed for at underskrive jeres barns pasansøgning.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Pas

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte din NemID

Skriv Digital Post

Læs også

Fold alle ud

Sådan ansøger du om eller fornyer et pas

Når du ønsker at få et pas, skal du henvende dig personligt i borgerservice uanset alder. Du kan frit vælge kommune.

Bestil eventuelt tid til nyt pas

I nogle kommuner er der mulighed for, at du med fordel kan bestille tid til nyt pas i den digitale selvbetjeningsløsning, inden du møder op i borgerservice.

Alle nye pas skal indeholde fingeraftryk, så du får taget digitale fingeraftryk, når du bestiller et nyt pas. Dette gælder indtil videre ikke for børn under 12 år.

Du skal medbringe:

 • dit sidst udstedte pas, hvis passet skal fornys
 • original dåbs- eller navneattest, hvis du ikke har et pas i forvejen
 • fødselsattest, hvis du søger om pas til et unavngivet barn
 • sundhedskort (sygesikringsbevis), hvis dit personnummer ikke fremgår af attesten eller af din billedlegitimation, og du ikke har et pas i forvejen. Men husk, det ikke er nok kun at medbringe dit sundhedskort.
 • et vellignende foto, som lever op til billedkravene

Det tager 11-15 hverdage, før du får dit nye pas.

Læs om regler for pasbilleder:

Indehaveren eller indehaverne af forældremyndigheden skal underskrive

Husk, at hvis dit barn skal have et pas, skal den, der har forældremyndigheden over det barn, som søger om nyt pas, give samtykke, før passet udstedes. Begge forældre skal give samtykke, hvis begge forældre har del i forældremyndigheden. Du giver samtykke ved at underskrive ansøgningen.

Flybilletter ved fornyelse af pas

Når du fornyer dit pas, får du altid et nyt pasnummer. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at hvis du har købt flybilletter, og du har oplyst dit gamle pasnummer, så kan flybilletterne være ugyldige. Har du oplyst dit gamle pasnummer, kan du kontakte dit flyselskab, og så kan de måske ændre pasnummeret til det nye pasnummer, hvis det er nødvendigt.

Nyt pas for danskere bosiddende i udlandet

Hvis du er dansker, bor i udlandet og skal have et nyt dansk pas, er det billigst, hvis du bestiller passet, når du er på besøg i Danmark. Alle danske statsborgere kan få udstedt et pas ved personlig henvendelse til borgerservice i enhver kommune. Du behøver ikke at bo i kommunen eller have nogen særlig tilknytning til den.

Hvis du ikke kan komme til Danmark, kan du søge om pas på de danske ambassader og konsulater. På Udenrigsministeriets hjemmeside finder du landelisten. Her kan du klikke dig frem til, hvor ambassaden og/eller konsulaterne ligger i det enkelte land, samt hvordan du ansøger, hvad du skal betale og hvilke dokumenter, foto og andet du skal have med.

Hvad koster et pas?

Et pas inklusiv gebyr for fingeraftryk koster (2017):

 • 0 til 11 år: 115 kr.
 • 12 til 17 år: 141 kr.
 • 18 til 64 år: 626 kr.
 • 65 år og derover: 376 kr.

Husk, at pris for et nyt foto til passet kommer oveni.

Hvor længe er passet gyldigt?

 • Pas til voksne er gyldige i 10 år
 • Pas til 0-2-årige er gyldige i to år
 • Pas til børn og unge i alderen 2-18 år er gyldige i fem år.

Alle børn skal have eget pas

Børn skal have deres eget pas, uanset hvor gamle de er, og skal også møde op personligt.

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke

For at få udstedt eller fornyet et pas til dit barn under 18 år skal begge indehavere af forældremyndigheden udfylde felterne om samtykkeerklæring i ansøgningen, hvis der er fælles forældremyndighed. Når du ansøger om pas til dit barn, skal barnet være til stede.

Der gælder de samme regler for pas til børn som for pas til voksne, hvad angår fx kvaliteten af det medbragte foto. Dog skal børn under 12 år indtil videre ikke afgive fingeraftryk.

Unavngivne børn

Hvis dit barn ikke er navngivet, og I skal ud at rejse, skal du være opmærksom på, at enkelte lande som fx England og USA ikke kan garantere, at dit barn kan rejse ind i landet uden problemer.??

Er du i tvivl, kan du henvende dig til dit rejsemåls ambassade eller konsulat i Danmark.

Hvis dit barn rejser uden dig

Hvis dit barn under 18 år skal ud at rejse, og du som forælder eller værge ikke skal med, kan dit barn risikere at blive nægtet indrejse i nogle lande.

Der findes endnu ikke en liste over, hvilke lande det drejer sig om. Derfor er det en god idé på forhånd at kontakte ambassaden eller konsulatet for det land, dit barn skal rejse til. De vil kunne oplyse om reglerne børn og unge under 18 år, der rejser ind i landet uden deres forældre eller værge.

Krav til fotoet i pas

Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit pas:

 • fotografiet skal være uden skader
 • det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
 • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
 • hovedbeklædning må kun bæres, hvis det er af religiøse grunde, og pandeparti, kindben og hage skal være synlige
 • ansigtet skal være jævnt belyst
 • begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
 • munden skal være lukket
 • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
 • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

Du kan få mere information om udstedelse af pas ved at henvende dig til kommunen og læse politiets regler for pasfoto.

Politiets regler for pasfoto med illustrationer (nyt vindue)

Der skal fingeraftryk i nye pas

Der skal fingeraftryk i alle nye pas, undtagen i pas til børn under 12 år. Det koster 26 kr. (2016) at få optaget digitale fingeraftryk til dit pas.

Dit gamle pas er stadig gyldigt

Gamle pas uden fingeraftryk vil fortsat være gyldige i hele passets løbetid.

Hvis du mister dit pas

Hvis du mister dit pas i Danmark, skal du henvende dig til kommunen, der annullerer passet, så det ikke længere er gyldigt. Herefter kan du ansøge om et nyt pas, som du selv skal betale. Husk at medbringe legitimation.

Hvis du mister dit pas i udlandet, skal du politianmelde det og bede om en politirapport eller en kvittering. Den skal du tage med til den danske ambassade i det pågældende land sammen med to pasbilleder, der lever op til billedreglerne. Ambassaden kan udstede et nyt midlertidigt pas (nødpas), der gælder, til du kommer tilbage til Danmark. Du skal betale et gebyr eller timebetaling for udstedelsen af nødpasset.

Hvis du ikke kan nå at få dit pas

Er du sent ude med bestillingen af dit pas, er der tre muligheder for levering af pas i hastetilfælde:

 • forlængelse af eksisterende pas
 • midlertidigt pas (nødpas)
 • hastelevering.
Forlængelse

Du kan få forlænget dit eksisterende pas én gang ved et stempel, hvis dit pas er udløbet inden for de sidste tre måneder eller vil udløbe inden for kort tid, før du skal rejse. Men kun i det tilfælde, at det ikke er muligt at nå at bestille et nyt pas - fx ved et akut opstået behov for at rejse. Forlængelsen vil så gælde, til du kommer hjem fra din rejse - dog maksimalt et år. Forlængelsen koster ikke noget. Du skal møde personligt op i borgerservice og have dit pas med. Muligheden for at få forlænget sit pas gælder også for børnepas. Her skal barnet møde personligt op. Hvis der er fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive ansøgningen, men I behøver ikke begge to møde op. Du skal dog være opmærksom på, at ikke alle lande accepterer en forlængelsespåtegning i passet. Det er op til dig selv at undersøge, om dit rejsemål accepterer det. Det kan du gøre via dit rejsemåls ambassade i Danmark eller dit rejseselskab.

Midlertidigt pas (nødpas)

Midlertidigt pas (nødpas) kan udstedes, hvis:

 • du har mistet dit pas
 • du ikke har et pas
 • du ikke har medbragt passet
 • dit pas er udløbet for mere end tre måneder siden.

Du kan kun få et nødpas, hvis du ikke kan nå at få et egentligt pas. Nødpasset har nogle begrænsninger, som du skal være opmærksom på. Det udstedes kun for den periode, du er på rejse - og maksimalt et år. Der er lande, som fx USA, der ikke godkender nødpasset til indrejse. Prisen er den samme som for det almindelige pas.

Du skal til et borgerservicecenter for at få et nødpas.

Hastelevering

Hvis din afrejse er så tæt på, at du ikke kan vente på den almindelige levering på 11-15 hverdage, er der mulighed for hastebehandling. Den tager fire hverdage.

Ekstra pas

Du kan søge om et ekstra pas, hvis du rejser i forbindelse med dit arbejde, og:

 • dit pas er indleveret til visering,

eller

 • dit pas har stempler eller viseringer, der kan gøre indrejse umulig i det land, du har planer om at rejse til.

Du skal dokumentere, at det er nødvendigt med et ekstra pas. Medbring en erklæring fra din arbejdsgiver og søg om det ekstra pas i kommunen. Prisen er den samme, som for almindeligt pas.

Normalt kan du ikke få ekstra pas til turist- og ferierejser.

Gyldighed for ekstra pas

Et ekstra pas må kun udstedes for rejsens varighed, dog maksimalt to år. Du skal aflevere dit ekstra pas tilbage til kommunen efter brug.

Hvis du har skiftet navn

Hvis du har skiftet hele eller dele af dit navn ud, er det en god idé at få et nyt pas. Af sikkerhedsgrunde vil flyselskaber og rejsebureauer ikke lade dig rejse, hvis navnet på billetten og navnet i passet ikke er det samme.

Huskeliste

Hvis der søges om pas til børn under 18 år, skal forældremyndighedsindehaverne altid underskrive pasansøgningen.

Samtykkeerklæringen SKAL udfyldes på den blanket der er godkendt til dette formål.

Se under samtykkeerklæring til ansøgning om pas til børn.

Læs også

Fold alle ud

Pasbilleder i Borgerservice

Du kan få taget dine pasbilleder i Borgerservice i vores Pas-station. Prisen er 100 kr. for to billeder. Du er naturligvis også velkommen med dine egne billeder. 

Skal vi tage billeder børn, så kræver det dels at de kan stå stille og dels at de forstår instruktionen. Er det ikke muligt, anbefaler vi, at du selv har et pasbillede af barnet med. 

Lovgivning

Du kan læse pasloven på Retsinformation.

Huskeliste

Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit pas:

 • fotografiet skal være uden skader
 • det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
 • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt uden hovedbeklædning og det øverste af skuldrene
 • ansigtet skal være jævnt belyst
 • begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
 • munden skal være lukket
 • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
 • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

Læs også

Fold alle ud

Hvis du er udlænding uden pas

Hvis du som udlænding opholder dig i Danmark, har du normalt et pas fra dit hjemland, også kaldet et nationalitetspas. Når passet skal fornys, skal du henvende dig til dit hjemlands ambassade i Danmark eller i udlandet.  

Hvis du ikke har et pas fra dit hjemland, eller er forhindret i at få det fornyet, kan du søge om enten at få et konventionspas eller et fremmedpas.

Konventionspas

Du kan få et konventionspas, hvis du er anerkendt som flygtning i henhold til flygtningekonventionen.  

Fremmedpas

For at få et fremmedpas skal du som regel kunne bevise, at myndighederne i dit hjemland ikke vil udstede et pas til dig.


Du kan også få et fremmedpas, hvis:

 • du har beskyttelsesstatus
 • du er under 18 år, og dine forældre har beskyttelsesstatus
 • du har opholdstilladelse som uledsaget mindreårig.  

Du skal henvende dig til Udlændingestyrelsen, hvis du vil ansøge om et pas for udlændinge. Du kan også ringe eller skrive til styrelsen.

Hvad koster et pas?

Prisen for at søge om nyt pas afhænger af din alder. Hvis du er:

 • 65 år eller derover, er prisen 376 kr. (2014)
 • mellem 18 og 64 år, er prisen 626 kr. (2014)
 • mellem 12 og 17 år, er prisen 141 kr. (2014)
 • 11 år eller derunder, er prisen 115 kr. (2014) 

Du skal derudover betale et gebyr på 26 kr. (2014) for at få optaget digitale fingeraftryk til dit pas.

Det tager 10-14 dage, før du får dit nye pas.

Foto og fingeraftryk i pas

Siden 1. januar 2012 har danske pas skulle indeholde underskrift, foto og digitale fingeraftryk. Det sker for at sikre, at dit pas ikke kan forfalskes eller misbruges.

Der er flere krav til især udformningen af fotoet i dit pas. Du kan se reglerne med billedeksempler på politiets hjemmeside.

Politiets regler for pasfoto med illustrationer (pdf) (nyt vindue)

Få mere at vide

Du kan læse mere om reglerne for pas til udlændinge på Udlændingestyrelsens hjemmeside, nyidanmark.dk:

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over en afgørelse fra Udlændingestyrelsen, skal du lave en skriftlig klage til den relevante myndighed.

Du kan læse om, hvordan du klager til hvilke instanser her:

Hvad siger loven?

Læs også

Fold alle ud

Når du rejser i Norden

Indrejse i Sverige

De svenske myndigheder har indført krav om ID-kontrol på toge, busser og færger til Sverige. Det betyder, at du som rejsende skal medbringe et gyldigt billed-ID (fx pas eller kørekort) for at komme ind i landet.

Læs mere om reglerne for indrejse til Sverige:

Andre nordiske lande

Du skal som dansk statsborger ikke medbringe pas for at komme ind i Norge, Finland og Island.

Du skal dog stadig kunne identificere dig, når du opholder dig i udlandet, så medbring alligevel en form for billedlegitimation, fx kørekort. Dit pas vil være velegnet som billedlegitimation og kræves undertiden af fly- og færgeselskaber.

Når du rejser til Europas Schengen-lande

Danmark er sammen med en række andre lande med i Schengen samarbejdet. Dette betyder, at når du rejser til følgende lande uden for Norden, skal du ikke vise pas:

Belgien, Estland, Frankrig, Grækenland, Holland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Men da du skal kunne bevise dit statsborgerskab, skal du alligevel medbringe dit gyldige pas, når du opholder dig i et Schengen-land uden for Norden.

Når du rejser til andre lande

Rejser du uden for Norden og Schengen-området, skal du altid medbringe dit pas, ellers risikerer du at blive afvist ved grænsen.

Når du vender tilbage til Danmark, risikerer du desuden at få en bøde.

Særlige pasregler for udenlandske statsborgere

Der gælder på flere områder andre regler for udlændinge, der bor i Danmark, end for danske statsborgere:

 • For udlændinge fra Schengen-området, som skal rejse til et Schengen-land, gælder samme regler som for danske statsborgere.
 • Udlændinge fra EU kan dog ikke komme ind i et nordisk land uden at medbringe pas.
 • Udlændinge fra andre lande skal vise pas både ved indrejse i nordiske lande, Schengen-lande samt andre lande.

Pas til danskere bosiddende i udlandet

Hvis du er dansker, bor i udlandet og skal have et nyt dansk pas, er det billigst, hvis du bestiller passet, når du er på besøg i Danmark. Alle danske statsborgere kan få udstedt et pas ved personlig henvendelse til borgerservice i enhver kommune. Du behøver ikke at bo i kommunen eller have nogen særlig tilknytning til den.

Hvis du ikke kan komme til Danmark, kan du søge om pas på de danske ambassader og konsulater. På Udenrigsministeriets hjemmeside finder du landelisten. Her kan du klikke dig frem til, hvor ambassaden og/eller konsulaterne ligger i det enkelte land, samt hvordan du ansøger, hvad du skal betale og hvilke dokumenter, foto og andet du skal have med.

Danske børn, født i udlandet, skal have dansk pas

Hvis du er dansker og er blevet forældre mens du opholder dig i udlandet, skal dit barn have et dansk pas på lige fod med alle andre, for at rejse - uanset hvor der rejses til.

Søg om dansk pas på den danske repræsentation i landet på samme måde som der søges om pas i Danmark hos borgerservice.

Alle børn skal have deres eget pas

Børn skal have deres eget pas, uanset hvor gamle de er, og skal også møde op personligt.

For at få udstedt et pas til dit barn skal begge indehavere af forældremyndigheden udfylde felterne om samtykkeerklæring i ansøgningen, hvis der er fælles forældremyndighed.

Når du ansøger om pas til dit barn, skal barnet være til stede. Der gælder de samme regler for pas til børn, som for pas til voksne, hvad angår fx kvaliteten af det medbragte foto. Dog skal børn under 12 år indtil videre ikke afgive fingeraftryk.

Hvis dit barn rejser uden dig

Hvis dit barn under 18 år skal ud at rejse, og du som forælder eller værge ikke skal med, kan dit barn risikere at blive nægtet indrejse i nogle lande.

Der findes endnu ikke en liste over, hvilke lande det drejer sig om. Derfor er det en god idé på forhånd at kontakte ambassaden eller konsulatet for det land, dit barn skal rejse til. De vil kunne oplyse om reglerne børn og unge under 18 år, der rejser ind i landet uden deres forældre eller værge.

Hvad koster et pas?

Priserne på pas (2017) inklusive gebyr for fingeraftryk er:

0-11 år: 115 kr.

12-17 år: 141 kr.

18-64 år: 626 kr.

65 år og derover: 376 kr.

Hvis du mister dit pas

Mister du dit pas i Danmark, kan du få udstedt et nyt i borgerservice i alle kommuner.

Mister du dit pas i udlandet, kan de danske ambassader udstede et midlertidigt pas. Du skal dog først melde tabet til en lokal politistation, da ambassaden skal se en kvittering for anmeldelsen.

Krav til foto i pas

Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit pas:

 • fotografiet skal være uden skader
 • det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
 • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt uden hovedbeklædning og det øverste af skuldrene ansigtet skal være jævnt belyst
 • begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
 • munden skal være lukket
 • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
 • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Gunnekær 64
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider