Kommuneplan 2022

Luftfoto over Rødovre Kommune

Kommuneplan 2022 - 2034

Kommuneplan 2022 er udarbejdet i digitalt format. Det betyder at Kommuneplanen har sin egen hjemmeside og at kommuneplanens indhold tilgås fra denne side. Her vil du også kunne finde vedtagne og forslag til kommuneplantillæg.

Se Kommuneplan 2022 her

Kommuneplanen er Kommunalbestyrelsens overordnede langsigtede plan for den fysiske udvikling af byen. 

Kommuneplanen sætter de overordnede rammer for byens udvikling, som konkretiseres og detaljeres igennem lokalplaner.

I kommuneplanen kan du se:

  • Overordnede mål for byudviklingen.
  • Retningslinjer for byudvikling og arealanvendelse inden for en række emner.
  • Redegørelse der fortæller om baggrunden for retningslinjerne
  • Konkrete rammebestemmelser for hvordan områder må anvendes og bebygges.

Kommunalbestyrelsen skal sørge for at efterleve visionerne, rammerne og retningslinjerne i kommuneplanen.

Ifølge Planloven skal der foreligge en kommuneplan for hver af landets kommuner. Kommuneplanen har et perspektiv på 12 år og revideres hvert fjerde år.

Hvad siger loven

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider