Det pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2014

Rødovre Kommune har pligt til at føre tilsyn med alle daginstitutioner – både kommunale og private.

Selvbetjening

Fold alle ud

Digital pladsanvisning

Husk at have NemID klar

Start selvbetjening

Tilsynet er en lovmæssig sikring af den pædagogiske praksis og skal ses som led i den fortsatte udvikling af kvalitet i kommunens dagtilbud. 

Tilsynet er baseret på en gensidig forpligtende dialog om og kontrol med den pædagogiske kvalitet og dagtilbuddenes muligheder for at udvikle sig. 

Tilsynet har et dobbelt formål, hvor der er tale om både en udviklings- og en myndighedsopgave.

Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring indenfor de eksisterende rammer og politiske mål.

Med henblik på at sikre opfyldelsen af ovenstående foretages en vurdering af dagtilbuddets pædagogiske, hygiejniske, sikkerhedsmæssige, økonomiske forhold samt fysiske rammer.

Kontakt

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider