Midlertidig orlov fra dagtilbud

Rødovre Kommune genindfører nu muligheden for midlertidig orlov for børn i dagtilbud grundet Covid-19.

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøg om orlov fra dagtilbud i forbindelse med covid-19

Husk at have NemID klar

Den midlertidige orlov kan søges i perioden 27. januar 2021 til og med 31. marts 2021.

Orloven skal søges for minimum én løbende måned (30 dage) og kan maksimalt løbe til og med 30. april 2021.

Start selvbetjening

Den midlertidige orlov kan give forældre mulighed for at passe eget barn hjemme i en periode. Børnene kan efter endt orlov vende tilbage til eget dagtilbud igen. Forældrene vil være fritaget for forældrebetaling i orlovsperioden.

Ordningen gælder alene dagtilbud.

Midlertidig orlov fra dagtilbud

Fold alle ud

Hvem kan søge orlov?

Den midlertidige orlov kan kun søges for børn, der er indskrevet i et af Rødovre Kommunes kommunale eller selvejende dagtilbud.

Hvordan kan jeg søge orlov?

Den midlertidige orlov kan søges i perioden 27. januar 2021 til og med 31. marts 2021.

Orloven skal søges for minimum én løbende måned (30 dage) og kan maksimalt løbe til og med 30. april 2021.

Der kan ikke søges orlov bagudrettet.

Ansøgning sker ved at udfylde den digitale ansøgningsblanket her på siden. 

Du skal fortsat betale opkrævninger for pladsen

Selvom du ikke skal betale for dit barn i orlovsperioden, skal du fortsat betale de opkrævninger, du modtager fra pladsanvisningen. Betalingssystemet vil automatisk modregne for orloven og refundere for meget indbetalt takst. Der kan gå op til 3 måneder, inden du modtager refusionen.

Får du søskenderabat?

Vær opmærksom på, at orloven kan ændre på søskenderabattens størrelse i orlovsperioden. Det gælder kun, hvis du har mere end ét barn i husstanden, der er indmeldt i et dagtilbud eller i en SFO eller klub. I den periode, hvor dit barn har orlov fra dagtilbuddet, vil søskenderabatten reduceres eller bortfalde for de øvrige børn.

Kan jeg forlænge min ansøgning om orlov?

Ja, du kan søge om forlængelse af dit barns orlov. Forlængelsen skal ske inden orloven er udløbet. Forlængelsen skal søges for minimum én løbende måned (30 dage) og orloven kan maksimalt løbe i tre måneder samt til og med 30. april 2021.

Kan jeg afslutte min orlov før den bevilligede orlovsperiode udløber?

Nej.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider