Taksterne for institution/dagpleje

Takster for benyttelse af dagtilbud til børn samt muligheder og betingelser for reduktion i betalingen.

Selvbetjening

Fold alle ud

Digital pladsanvisning

På Digital Pladsanvisning kan du opskrive dit barn til institution samt udmelde dit barn af institution og SFO.

Start selvbetjening

Ansøgning om tilskud til privat børnepasning

Husk at have NemID klar.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Økonomisk friplads dagtilbud

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte din NemID

Skriv Digital Post

Tilskud til privat børnepasning

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte din NemID

Skriv Digital Post

Taksterne for institution/dagpleje pr. 1. januar 2019

Fold alle ud

Takster 2019

Institutionstype:

0 - 2 ÅR
(indtil 3 år)

3 - skolestart

skolebørn

Dagpleje

3.248

(1.921)

Vuggestuer

3.419

(1.921)

Børnehaver, heldags

 

1.921

Integrerede institutioner

3.419

1.921

Byggelegepladser

906

Byggelegepladser over 14 år og Ungdomsklubber

39

SFO I

1.715

SFO II

874

Deltidsplads *
Dagpleje 2.617
Vuggestue 2.754
Børnehave 1.548
Kombinationstilbud**
Tilskud pr. time vuggestue 137
Tilskud pr. time børnehave 75

OBS: Juli er betalingsfri.

OBS! Priserne for førskolebørn er:

  • Inklusiv frokostmåltid for vuggestue- og dagplejebørn
  • Uden frokostmåltid for børnehavebørn
  • Børnehaver med madordning opkræves særskilt takst på kr. 749,00 pr. måned.

*Deltidsplads er pr. 1. januar 2019 muligt for forældre på barselsorlov. Oplysninger om retningslinjer fås ved henvendelse til Pladsanvisningen.

**Kombinationstilbud kan opnås ved et dokumenteret arbejdsrelateret behov for pasning uden for institutionernes åbningstid.

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning udgør 75 % af den dokumenterede udgift, dog er tilskuddet i 2019 max. Kr. 6.700,00.

Økonomisk friplads pr. 1. januar 2019

Hvis den samlede husstandsindkomst i 2019 ikke forventes at overstige kr. 551.699,00 med et tillæg på kr. 7.000,00 for hvert barn udover det første, og for enlige et fradrag på kr. 62.139,00, kan der søges om nedsættelse af institutionsbetalingen. 

Socialpædagogisk friplads

Kan søges gennem den pædagogiske konsulent i samarbejde med lederen af institutionen.  

Søskenderabat

Hvis en familie har mere end 1 barn i institution/dagpleje, vil det automatisk udløse søskenderabat.

Dette betyder, at den dyreste institutionsplads betales med 100 % og den/de næste institutionspladser betales med 50%.

Plads i anden kommune

Jævnfør lov om frit valg af institution over kommunegrænserne, har du mulighed for at benytte dig af en institutionsplads i en anden kommune. Vær opmærksom på, at taksten kan ændre sig ved årsskiftet.
Hvis du vil vide mere om dette, kan du rette henvendelse til Borgerservice på Rådhuset.

Behandlingsmæssigt fripladstilskud

Hvis et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har ophold i et dagtilbud af helbredsmæssige grunde, kan forældrebetalingen reduceres med 50 %. Tilskud søges gennem den pædagogiske konsulent.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider