Klimapolitik

Allerede med Rødovre Kommunes klimapolitik fra 2009 blev der sat fokus på CO2-reduktion og klimatilpasning, herunder forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringer. I Klimapolitikken fastsættes der målsætninger inden for syv temaer: Byrum, Transport og infrastruktur, Byens grønne områder, Bygninger og byggeri, Fjernvarmeforsyningen, Indkøb og Adfærd, som dels er rettet mod udfordringen med at tilpasse vores samfund til det ændrede klima, og dels mod at reducere CO2-udslippet. 

Du kan læse mere om klimapolitikken her.

Teknisk Forvaltning

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider