Legater

Er du ung under uddannelse eller kronisk syg/invalid, kan du en gang om året søge et legat fra en fond, som Rødovre Kommune administrerer.

Legater

Fold alle ud

Borgmester Gustav Jensen og hustrus legat

Rødovre Kommune administrerer ’Fonden Rødovre Kommunes mindelegat for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 og Borgmester Gustav Jensen og hustrus legat til unge menneskers uddannelse samt kronisk syge og invalider’, som uddeler legater en gang årligt. 

Hvem kan søge et legat?

Fonden uddeler legater til to formål:

  • Unge under uddannelse
    For at komme i betragtning til et legat, skal du være under uddannelse. Desuden skal du enten selv bo i Rødovre eller have forældre eller værger, der bor i Rødovre.
  • Kronisk syge og invalider
    For at komme i betragtning til et legat, skal du kunne dokumentere at du er kronisk syg eller invalid, og du skal bo i Rødovre.

Hvordan søger man?

Du skal udfylde den elektroniske ansøgningsblanket, som er tilgængelig her på siden i de ca. 3 uger hvor der er åbent for søgning. Det er vigtigt, at du husker at vedhæfte relevant dokumentation. 

Hvis ikke du har mulighed for at udfylde den elektroniske ansøgningsblanket, kan du få en papirudgave ved henvendelse i Borgerservice. Hvis du vil indsende ansøgningen digitalt, skal det ske med sikker post, hvilket vil sige via din e-boks. 

Du kan også sende den med almindelig post til: Rødovre Kommune, Stab for Politik og Kommunikation, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre – eller selv aflevere den på rådhuset. 

Ansøgninger modtages ikke pr. e-mail.

Frister

Legaterne uddeles én gang om året. Ansøgningsfristen offentliggøres her på siden og i lokalavisen. Ansøgningsfristen er ca. 3 uger senere.

I år er ansøgningsfristen onsdag den 5. december 2018. 

Hvis din ansøgning er imødekommet, får du besked inden udgangen af december, hvorefter legatet udbetales.  Udbetalingen foregår ved overførsel til din NemKonto, eller den konto som du har oplyst i ansøgningen.

Der sendes kun svar til de ansøgere som får et legat, så hvis ikke du hører noget, må det betragtes som et afslag.

Skatteregler

Legat til unge under uddannelse er skattefrit, hvis det anvendes til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland, så længe du bruger legatet til dækning af sædvanlige udgifter til rejser mellem Danmark og studiestedet og sædvanlige meromkostninger ved opholdet på studiestedet. Der er også skattefrihed for den del af legatet, der dækker dokumenterede udgifter til undervisning og anden betaling til studiestedet.

Du kan læse mere om skattereglerne på SKATs hjemmeside. (hvis det skal være et link, så skal det være til denne side: SKATs hjemmeside

Legat til unge under uddannelse, som ikke anvendes til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland er ikke skattefrit.

Legater til kronisk syge og invalider er pr. uddelingen i 2018 skattefri.

I forbindelse med udbetalingen af legater bliver beløbet også indberettet til SKAT. 

Hvis du modtager offentlige ydelser, f.eks. boligstøtte, kan et skattepligtigt legat få betydning for størrelsen af din boligstøtte.Læs mere herom på borger.dk. 

Hvor meget kan man søge?

Størrelsen af legaterne er forskellig fra år til år. Beløbet afhænger af det afkast der er til uddeling samt antallet af ansøgere det pågældende år.

I 2017 blev der uddelt i alt 118.600 kr. (11 legater á 7.600 kr. til unge under uddannelse og 7 legater á 5.000 kr. til kronisk syge og invalider). I 2014 blev der uddelt i alt 30.000 kr. (7 legater á 3.000 kr. til unge under uddannelse og 3 legater á 3.000 kr. til kronisk syge og invalider). Beløbet fastsættes hvert år af Fondsbestyrelsen.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Politik og Kommunikation
Rødovre Parkvej 150
2610

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider