Opkrævningen

Har du ikke mulighed for at betale din gæld til tiden, skal du henvende dig til Opkrævningen, så finder vi sammen en løsning.

Selvbetjening

Fold alle ud

Tilmelding af betaling til Nets (PBS)

Hvis du vil tilmelde betaling til Betalingsservice/Nets skal du have følgende klar:

 • Dit bank registreringsnummer samt bankkontonummer
 • PBS nummer + debitorgruppenummer + kundenummer (disse oplysninger findes på girokortet)
Start selvbetjening

Gæld til det offentlige

Opkrævningen

Fold alle ud

Opkrævningen er en del af Økonomi- og Analyse i Ressource- og Serviceforvaltningen

Opkrævningen har ansvaret for at opkræve betaling fra borgere, virksomheder og foreninger til Rødovre Kommune.

Der sker eksempelvis opkrævning af følgende:

 • Billån (Hjælpemidler)
 • Boliglån
 • Byggesagsgebyr
 • Daginstitutionsbetaling og SFO
 • Ejendomsskat (herunder renovation, rottebekæmpelse og skorstensfejerafgift)
 • Erhvervsaffaldsgebyr og miljøgebyr til virksomheder
 • Kontanthjælp mod tilbagebetaling
 • Klientbetaling (Plejehjem)
 • Musikskole
 • Regningskrav

Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan betale nu og her?

Hvis du ikke kan betale din regning til Kommunen på én gang, er det en god idé at rette henvendelse til Opkrævningen, før du får en rykker med et gebyr på op til 250 kr. Opkrævningen kan i de fleste tilfælde tilbyde dig en kortere betalingsaftale.

Tilmelding til Betalingsservice

Hvis du fremover vil lade Betalingsservice klare dine faste betalinger af f.eks. ejendomsskat eller institutionsbetaling, kan du tilmelde dem til Betalingsservice. Ved at bruge Betalingsservice, undgår du at skulle betale renter og gebyrer ved for sen betaling. Du kan se på indbetalingskortet, om det kan tilmeldes.(kreditornummer 00827479 dep.grp.nr. 00655) - klik her for at tilmelde dig.
Du skal være opmærksom på, at du fortsat selv skal betale din regning, indtil den fremgår af betalingsoversigten.

Hvis kommunen ikke modtager din betaling til tiden

Opkrævningen sender en rykkerskrivelse med gebyr. Er I flere, som hæfter solidarisk for kravet, forbeholder vi os retten til at rykke alle hæftere for den manglende betaling. Det gælder f.eks. ejendomsskat, daginstitution og boliglån.

Hvis du ikke betaler eller indgår en betalingsaftale, efter du er blevet rykket, sender vi kravet til inddrivelse hos Gældsstyrelsen uden yderligere varsel. Når din gæld er overdraget til Gældsstyrelsen, skal du henvende dig til dem på tlf. 7015 7304. Vær opmærksom på, at der løber yderligere omkostninger på hos Gældsstyrelsen.

Modregning i udbetalinger fra kommunen, Staten og Udbetaling Danmark

Selv om der er indgået en betalingsaftale/fastsat en betalingsordning vil der blive modregnet i udbetalinger fra det offentlige.

Det gælder for eksempel overskydende skat, moms, pensions- eller boligstøtte udbetalinger, hvor lovgivningen giver mulighed for det.

Har du skyldig institutionsbetaling/SFO, vil der ske modregning i den fulde udbetaling af børne- og ungeydelsen.

Kan der trækkes i min kontanthjælp, hvis jeg har gæld til kommunen

Ja, i de tilfælde hvor Særlovgivningen giver mulighed for, at trække i udbetaling af kontanthjælp, vil det ske i den forvaltning, der administrerer din gæld til kommunen.

Der kan trækkes i kontanthjælpen til skyldig daginstitution og SFO.

Hvis du har modtaget et krav om tilbagebetaling af kontanthjælp, regulering af daginstitution eller pension:

Vi fastsætter en betalingsordning ud fra din nettoløn og efter de til enhver tid gældende love/bekendtgørelser.

Overholder du ikke betalingsordning, sender vi automatisk et rykkerbrev med rykkergebyr. Hvis du ikke betaler, efter du er blevet rykket, sender vi kravet til inddrivelse hos Gældsstyrelsen uden yderligere varsel.

Omkostninger ved for sen betaling

Gebyr

Kommunalbestyrelsen har besluttet at, der opkræves et gebyr 250 kr. hvis vi skal sende dig en rykker på krav tillagt udpantningsret følger den kommunale rente- og gebyr lov.

100 kr. hvis vi skal sende dig en rykker på krav der ikke er tillagt udpantningsret følger renteloven.

Renter

Rødovre Kommune forbeholder sig ret til at beregne renter efter gældende regler ved enhver for sen betaling. En betalingsaftale stopper ikke renteberegning.

Du kan læse mere om gæld til det offentlige på følgende link: Når du har gæld til det offentlige

Hvis du ikke betaler din ejendomsskat

Hvis ejendomsskatten ikke bliver betalt inden betalingsfristen, sender vi alle ejere en rykker. Rykkeren tillægges et gebyr på 250 kr.

Hvis gælden ikke bliver betalt på rykkeren, bliver der sendt et varslingsbrev med et gebyr på 250 kr.

Er der forsat ikke betalt, sendes der en underretning om udlæg til alle ejere, hvor der bliver underrettet om tid og sted for udlægsforretningen. 

Underretningen medfører, at der skal betales yderligere omkostninger i form af en retsafgift. Retsafgiften består af en grundafgift på 300 kr. + der beregnes 0,4% af den del af gælden der overstiger 3.000 kr.

Hvis hele restancen ikke er betalt senest på udlægsdagen, foretager den Kommunale pantefoged udlæg i ejendommen. Herefter sendes sagen til advokat med henblik på at sætte ejendommen på tvangsauktion.

Personlig henvendelse – hvor går jeg hen?

Hvis du skal tale personlig med Opkrævningen, skal du henvende dig i Borgerservice på Rødovre Rådhus.

Du kan læse mere om gæld til det offentlige på følgende link: Når du har gæld til det offentlige

Restancer til inddrivelse i Gældsstyrelsen

Du skal betale en inddrivelsesrente på 8,05 % pr. år. Renten er dog fradragsberettiget.
(jf. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 5).

Du skal betale et gebyr for en inddrivelsesrykker på 140 kr. 
(jf. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 6).  

Hvis Gældsstyrelsen træffer afgørelse om lønindeholdelse, skal du betale et gebyr på 300 kr. 
(jf. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 6).  

Træffer Gældsstyrelsen afgørelsen om at foretage udlæg for restancen, vil der blive pålagt et gebyr på 450 kr. (jf. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 6). 

Gennemfører Gældsstyrelsen en udlægsforretning, skal du endvidere betale retsafgift og evt. sagsomkostninger til Gældsstyrelsen. 

Du skal være opmærksom på, at Inddrivelsesmyndigheden (Gældsstyrelsen) har mulighed for at benytte sig af alle ovenstående inddrivelsesmetoder på samme sag, hvilket kan betyde en stor omkostning for dig.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Ressource- og Serviceforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider