Rammeaftale 2017

Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisning er nu fastlagt og politisk godkendt af kommunerne i hovedstadsregionen samt i Region Hovedstaden.

Selvbetjening

Fold alle ud

Tilbudsportalen 2.0

Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Knap 1,8 mio. mennesker. Det er de børn, unge og voksne, der bor i hovedstadsregionen. En broget flok i alle aldre, med forskellige baggrunde og forskellige ressourcer.

Omkring to procent heraf får i løbet af deres liv behov for højt specialiserede ydelser på social- og undervisningsområdet. Nogle af de højt specialiserede ydelser er knyttet til sygdom eller handicap, andre er knyttet til misbrug eller familieproblemer. 

Det grundlæggende ved ydelser leveret på et højt specialiseret niveau er, at de baseres på højt specialiserede kompetencer, faglig viden, vidensbaserede metoder, særlig avancerede velfærdsteknologier og særlige fysiske rammer.

Kommunernes samlede ansvar for socialområdet indebærer et forsyningsansvar for højt specialiserede ydelser. Samarbejdet omkring dette forsyningsansvar sker blandt andet i regi af Rammeaftalen.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider