Rammeaftale 2018

Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisning er nu fastlagt og politisk godkendt af kommunerne i hovedstadsregionen samt i Region Hovedstaden.

Selvbetjening

Fold alle ud

Tilbudsportalen 2.0

Rammeaftale 2018

Knap 1,8 mio. mennesker. Det er de børn, unge og voksne, der bor i hovedstadsregionen. En broget flok i alle aldre, med forskellige baggrunde og forskellige ressourcer.

Omkring to promille heraf får i løbet af deres liv behov for højt specialiserede tilbud på social- og undervisningsområdet, hvor der er et mellemkommunalt koordinationsbehov. Nogle af de højt specialiserede ydelser er knyttet til sygdom eller handicap, andre også i kombination med misbrug eller kriminalitet. 

Det grundlæggende ved ydelser leveret på et højt specialiseret niveau er, at de baseres på højt specialiserede kompetencer, faglig viden, vidensbaserede metoder, særlig avancerede velfærdsteknologier og særlige fysiske rammer. 

Kommunernes samlede ansvar for socialområdet indebærer et forsyningsansvar for højt specialiserede ydelser. Samarbejdet omkring dette forsyningsansvar sker blandt andet i regi af Rammeaftalen.

Rammeaftale Hovedstadsregionen

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider