Sesam, sprogtilbud til tosprogede småbørn

For de tosprogede børn, der ikke går i daginstitution, er der i Rødovre Kommune etableret et sprogstimuleringstilbud i ”SESAM” med 15 timer om ugen

Sesam: Rødovre Kommunes sprogtilbud til tosprogede småbørn

Fold alle ud

Sprogstimulering

Forældre har pligt til at tage imod sprogvurderingen og sprogstimuleringen til deres barn, såfremt barnet vurderes at have behov herfor.

Tosprogede småbørn i Rødovre Kommune tilbydes fra 3-årsalderen obligatorisk sprogstimulering efter dagtilbudslovens §11 stk. 2.

Der skal tilbydes tosprogede børn mellem 3 og 6 år støtte til at udvikle det danske sprog inden skolestart. Dette vil blive tilbudt hvis de efter en vurdering har behov herfor.

For de tosprogede børn, der ikke går i daginstitution, er der i Rødovre Kommune etableret et sprogstimuleringstilbud i ”SESAM” med 15 timer om ugen.

Tosprogede børn, der går i daginstitution, tilbydes særlig støtte, hvis det skønnes, at børnenes sproglige udvikling ikke i tilstrækkelig grad kan fremmes indenfor institutionens egne pædagogiske muligheder. 

Sesam har som mål

  • at børnene lærer dansk i et omfang, der gør det muligt, for dem at deltage i den almindelige dagligdag i daginstitution eller skole 
  • at stimulere børnenes udvikling af nysgerrighed og lyst til at udforske verden 
  • at give børnene erfaringer med at omgås andre børn og voksne 
  • at gøre børnene fortrolige med daginstitutionslivet 
  • at udvide børnenes ordforråd og forståelse af omverdenen

Hvad siger loven

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider