Skoleindskrivning

Rødovre Kommune byder jer og jeres barn velkommen til skolestart på en af kommunens folkeskoler.

Indskrivningen til 0. klasse foregår samtidig på alle kommunens skoler i efteråret 2023, og forældre til kommende skolebørn vil modtage nærmere information i e-boks, når tiden nærmer sig. I perioden vil linket til den digitale indskrivning være synligt her på siden, hvor Indskrivningen foregår digitalt ved brug af MitID.

Alle skolerne holder informationsmøder, hvor man kan få mere information om den enkelte skole. Datoer for skolernes informationsmøder vil fremgå af indskrivningsmaterialet og vil blive vist her på siden. 

Skoleindskrivning

Fold alle ud

Reglerne for skoleindskrivning

Skoleindskrivningen foregår digitalt med MitId i Rødovre Kommune. Indskrivningen til skoleåret 2024/2025 foregår i efteråret 2023. I perioden vil der ligge et link her på siden til den digitale indskrivning. Forældre til kommende skolebørn vil modtage brev fra sin distriktsskole i løbet af oktober måned.

Hvis barnet skal starte på en privatskole eller en folkeskole uden for Rødovre Kommune, skal det oplyses til Rødovre Kommune via den digitale skoleindskrivning. 

Rødovre Kommune er inddelt i 6 skoledistrikter. Inddelingen kan ses under punktet skoledistrikter. 

Alle børn med bopæl i Rødovre Kommune har ret til optagelse på deres respektive distriktsskole. Hvis forældrene ønsker barnet optaget på en anden skole i Rødovre Kommune end distriktsskolen, kan man via den digitale skoleindskrivning søge optagelse på en anden skole end distriktsskolen. 

Hvis det ikke er muligt at opfylde alle ønsker om optagelse på anden skole end distriktsskolen, optages børnene efter følgende kriterier: 

  • Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner.  
  • Søskende til elever på skolen går forud for andre. Yngre søskende går forud for ældre søskende.  
  • Nærmere boende går forud for fjernere boende. 
  • Herefter kan man, ved optagelse i børnehaveklasse, optages på venteliste efter ovenstående kriterier.

Læs også

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider