Skoleindskrivning

Rødovre Kommune byder jer og jeres barn velkommen til skolestart på en af kommunens folkeskoler.

Skoleindskrivning

Fold alle ud

Reglerne for skoleindskrivning

Skoleindskrivningen foregår digitalt i Rødovre Kommune. Indskrivningen til skoleåret 2019/2020 forventes at foregå i efteråret 2018, hvor forældre til kommende skolebørn vil modtage brev fra sin distriktsskole.

Alle børn med bopæl i Rødovre Kommune har ret til optagelse på deres respektive distriktsskole. Såfremt forældrene ønsker barnet optaget på en anden skole i Rødovre Kommune end distriktsskolen, kan man via den digitale skoleindskrivning søge optagelse på en anden skole end distriktsskolen. 

Hvis det ikke er muligt at opfylde alle ønsker om optagelse på anden skole end distriktsskolen, optages børnene efter følgende kriterier: 

  • Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner.  
  • Søskende til elever på skolen går forud for andre. Yngre søskende går forud for ældre søskende.  
  • Nærmere boende går forud for fjernere boende.  
  • Herefter kan man, ved optagelse i børnehaveklasse, optages på venteliste efter ovenstående kriterier.

Rødovre Kommune er inddelt i 6 skoledistrikter. Inddelingen er nærmere beskrevet under punktet skoledistrikter.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider