Skoleindskrivning

Rødovre Kommune byder jer og jeres barn velkommen til skolestart på en af kommunens folkeskoler.

Skoleindskrivning

Fold alle ud

Reglerne for skoleindskrivning

Skoleindskrivningen foregår digitalt med Nem-Id i Rødovre Kommune. Indskrivningen til skoleåret 2019/2020 forventes at foregå fra mandag den 29. oktober til søndag den 18. november 2018. I perioden vil der ligge et link her på siden til den digitale indskrivning. Forældre til kommende skolebørn vil modtage brev fra sin distriktsskole i slutningen af oktober måned.

Rødovre Kommune er inddelt i 6 skoledistrikter. Inddelingen er nærmere beskrevet under punktet skoledistrikter. Bemærk, at der er lavet ændringer af skoledistrikterne for Nyager Skole, Valhøj Skole og Rødovre Skole. Ændringerne er gældende pr. 1. oktober 2018.

Alle børn med bopæl i Rødovre Kommune har ret til optagelse på deres respektive distriktsskole. Såfremt forældrene ønsker barnet optaget på en anden skole i Rødovre Kommune end distriktsskolen, kan man via den digitale skoleindskrivning søge optagelse på en anden skole end distriktsskolen. 

Hvis det ikke er muligt at opfylde alle ønsker om optagelse på anden skole end distriktsskolen, optages børnene efter følgende kriterier:

  • Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner.  
  • Søskende til elever på skolen går forud for andre. Yngre søskende går forud for ældre søskende.  
  • Nærmere boende går forud for fjernere boende.  
  • Herefter kan man, ved optagelse i børnehaveklasse, optages på venteliste efter ovenstående kriterier.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider