Skoleindskrivning

Rødovre Kommune byder jer og jeres barn velkommen til skolestart på en af kommunens folkeskoler.

Skoleindskrivning

Fold alle ud

Reglerne for skoleindskrivning

Skoleindskrivningen foregår digitalt i Rødovre Kommune. Indskrivningen til skoleåret 2018/2019 vil foregå i efteråret 2017, fra mandag den 23. oktober til og med søndag den 19. november.

Alle børn med bopæl i Rødovre Kommune har ret til optagelse på deres respektive distriktsskole. Såfremt forældrene ønsker barnet optaget på en anden skole i Rødovre Kommune end distriktsskolen, kan man via den digitale skoleindskrivning søge optagelse på en anden skole end distriktsskolen.

Hvis det ikke er muligt at opfylde alle ønsker om optagelse på anden skole end distriktsskolen, optages børnene efter følgende kriterier: 

  • Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner.  
  • Søskende til elever på skolen går forud for andre. Yngre søskende går forud for ældre søskende.  
  • Nærmere boende går forud for fjernere boende.  
  • Herefter kan man, ved optagelse i børnehaveklasse, optages på venteliste efter ovenstående kriterier.

Rødovre Kommune er inddelt i 6 skoledistrikter. Inddelingen er nærmere beskrevet under punktet skoledistrikter.

Ændring af skoledistrikt

Kommunalbestyrelsen besluttede at omlægge distrikterne for Islev Skole og Tinderhøj Skole med ikrafttræden ved skoleindskrivningen 2016/2017.

Ændringen af distrikterne omfatter hele området vest for Tårnvej, syd for Slotsherrens vej og nord for Jyllingevej. Hele det nævnte område bliver fremover en del af Tinderhøj Skoles distrikt. 

Havde man søskende gående på Islev Skole i 0., 1., eller 2. klasse da omlægningen trådte i kraft, kan man imidlertid søge om at få lov til at ens barn kan starte på Islev Skole, selv om man nu bor i Tinderhøj Skoledistrikt. Dette gælder dog kun de første tre år med de nye skoledistrikter, altså for de børn, der starter i skole i 2016, 2017 og 2018.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider