Udsættelse af undervisningspligten for skoleåret 2020/2021

Hvordan forholder jeg mig, hvis jeg ønsker udsat skolestart for mit barn?
Her kan du læse om, undervisningspligten i følge Folkeskolelovens § 34.

Selvbetjening

Fold alle ud

Udsættelse af undervisningspligten for skoleåret 2020/2021

Husk at have NemID klar.

Start selvbetjening

Udsættelse af undervisningspligten for skoleåret 2020/2021

Fold alle ud

Hvordan forholder jeg mig, hvis jeg ønsker udsat skolestart for mit barn?

Ifølge Folkeskolelovens § 34 er et barn undervisningspligtigt d. 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Hvis dit barn fylder 6 år i 2020, er barnet således pligtigt til at begynde i børnehaveklassen i august 2020. I helt særlige tilfælde vil det være muligt at udsætte barnets skolestart. Det er i så fald skolechefen, der efter anmodning eller samtykke fra forældrene godkender, at skolestarten udsættes, når det er begrundet i barnets udvikling.

Proceduren ved ansøgning om udsættelse af undervisningspligten

  1. Forældrene fremsender en begrundet ansøgning til skoleafdelingen i forbindelse med skoleindskrivningen. Der ansøges via selvbetjeningsløsningen på kommunens hjemmeside inden fredag den 8. november. Såfremt barnet går i daginstitution vedlægges en udtalelse fra daginstitutionens leder.
      
  2. Skolechefen, til hvem kompetencen er delegeret, træffer herefter beslutning. Ved tvivlstilfælde inddrages Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i vurderingen.
      
  3. Skoleafdelingen meddeler herefter forældrene om, hvorvidt deres ansøgning er imødekommet.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK