Udsættelse af undervisningspligten for skoleåret 2022/2023

Hvordan forholder jeg mig, hvis jeg ønsker udsat skolestart for mit barn?
Her kan du læse om, undervisningspligten i følge Folkeskolelovens § 34.

Selvbetjening

Fold alle ud

Udsættelse af undervisningspligten for skoleåret 2022/2023

Husk at have NemID klar.

Start selvbetjening

Udsættelse af undervisningspligten for skoleåret 2022/2023

Fold alle ud

Hvordan forholder jeg mig, hvis jeg ønsker udsat skolestart for mit barn?

Ifølge Folkeskolelovens § 34 er et barn undervisningspligtigt d. 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Hvis dit barn fylder 6 år i 2022, er barnet således pligtigt til at begynde i børnehaveklassen i august 2022. I helt særlige tilfælde vil det være muligt at udsætte barnets skolestart. Det er i så fald skolechefen, der efter anmodning eller samtykke fra forældrene godkender, at skolestarten udsættes, når det er begrundet i barnets udvikling.

Proceduren ved ansøgning om udsættelse af undervisningspligten

  1. Forældrene fremsender en begrundet ansøgning til skoleafdelingen i forbindelse med skoleindskrivningen. Der ansøges via selvbetjeningsløsningen på kommunens hjemmeside inden fredag den 12. november. Hvis barnet går i daginstitution, skal der vedhæftes en udtalelse fra daginstitutionens leder.
      
  2. Skolechefen, til hvem kompetencen er delegeret, træffer herefter beslutning. Ved tvivlstilfælde inddrages Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i vurderingen.
      
  3. Skoleafdelingen meddeler herefter forældrene om, hvorvidt deres ansøgning er imødekommet.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider